Cookies og personvern

Sist endret 9. oktober, 2018.

Vi bruker cookies for å gjøre tjenesten bedre

Du kan reservere deg mot vår bruk av cookies ved å endre innstillingene i nettleseren din. Men vær klar over at en slik reservasjon kan føre til at tjenesten ikke fungerer like bra. På nettvett.no kan du lese mer om hvordan du administrerer cookies i nettleseren din.

Spleis.no bruker informasjonskapsler som lagrer informasjon i en fil på din PC eller mobil. Dette er vanlig og noe de fleste andre nettsteder gjør.

  • Egne informasjonskapsler: Vi bruker egne informasjonskapsler for å sjekke om du er innlogget eller om du har vært på spleis.no tidligere.
  • Google Analytics og Tag Manager: Trafikken måles med Google Analytics, hvor vi kan analysere hvordan Spleis faktisk blir brukt. Vi bruker Tag Manager til å håndtere og implementere ulike script.
  • Intercom: Kundeserviceplattformen vår Intercom bruker informasjonskapsler for å kjenne deg igjen når du tar kontakt med oss. Les mer om hvordan Intercom håndterer informasjonskapsler.
  • Stripe: Betalingsløsningen vår Stripe benytter informasjonskapsler til å gjøre det enklere for brukere som vil betale med kort.
  • HotJar: HotJar Web Analytics service brukes for å få innsikt i hvordan spleis.no brukes slik at vi kan forbedre tjenesten. Les mer om hvordan HotJar bruker cookies..
  • Amplitude analytics: Vi bruker Amplitude til å spore hvordan spleis.no brukes av brukere og besøkende, slik at vi kan forbedre tjenesten vår.Les hvordan Amplitude håndterer informasjonskapsler her
  • Facebook: Vi bruker cookies og lignende teknologi for å vise annonser på Facebook. Du kan justere annonseinnstillingene dine hvis du ønsker å kontrollere og administrere hva slags annonser du ser på Facebook. Les om Facbooks retningslinjer for personvern, samt muligheten for å hindre Facebook fra å registrere ditt adferdsmønster. Les mer om hvordan Facebook bruker cookies.
  • Tredjeparts cookies: Ved hjelp av informasjonskapsler utstedt av tredjepart (3. parts cookies), kan du oppleve å få markedsføringsbudskap fra oss, basert på innhold og sider du har besøkt på våre nettsider, såkalt remarketing. Disse informasjonskapslene inneholder kun aggregert informasjon og ingen opplysninger som kan identifisere deg som bruker.

Mer om informasjonskapsler fra Google

Informasjonen som genereres av en slik cookie, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Vi bruker imidlertid anonymizeIP, en funksjon som gjør at en enkeltbruker ikke kan identifiseres. Google Analytics bruker informasjonen til å lage enkle rapporter om bruksmønster osv. For oss er dette verdifull innsikt som gjør det enklere å forstå hva som fungerer og hva som ikke fungerer når vi skal videreutvikle tjenesten.

Google, som eier Google Analytics, kan også overføre informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble IP-adresse din med annen informasjon Google har om deg som bruker.

Videre benytter vi Google Tag Manager for å teknisk sett organisere script, og verktøyet bruker informasjonskapsler til styring og implementering av ulike script.

Mer om informasjonskapsler fra Amplitude Analytics

Informasjonen som genereres av en slik cookie, inkludert din IP-adresse og bruker-ID, sendes til Amplitude og lagres på servere i USA. Amplitude bruker informasjonen til å lage rapporter om bruksmønster og lignende. For oss er dette verdifull innsikt som gjør det enklere å forstå hva som fungerer og hva som ikke fungerer når vi skal videreutvikle tjenesten.

Lagring og behandling av andre personopplysninger

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan f.eks. være navn, e-postadresse, kontonummer osv. Med behandling av personopplysninger mener vi her enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Vi behandler dine personopplysninger innenfor rammene av gjeldende personopplysningslovgivning.

Spleis er en tjeneste levert av SpareBank 1 Spleis AS. Det er daglig leder i SpareBank 1 Spleis AS, som er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Formålet med vår behandling av personopplysninger er å oppfylle vår avtale med innsamler og givere, slik at vi kan levere og forbedre tjenesten. Innhenting av personopplysninger skjer i hovedsak fra innsamler og givere ved registrering og ved bruk av Tjenesten.

Dine rettigheter

Personopplysningsloven gir deg som bruker flere rettigheter når det gjelder innsyn, retten til å bli glemt, dataportabilitet og begrensning av dine data. Du kan håndheve dine rettigheter via Min side. Der kan du selv slette dine data, og rette mesteparten av dataene vi har om deg. Hvis du ønsker å rette noe annet enn det du har mulighet til på Min side, ta kontakt med oss. Hvis du ønsker innsyn i hvilke data vi har om deg (også på maskinlesbart format) eller du ønsker å begrense dataene dine, kan du sende en e-post til hei@spleis.no.

Oppbevaring og sletting

I henhold til personopplysningsloven skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Vi lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. For spesifikke vurderinger knyttet til sletting viser vi til utfyllende informasjon påSpareBank 1s sider om personvern.

På grunn av hensynet til andre lover som har presedens over GDPR, for eksempel hvitvaskingsloven og regnskapsloven, er det noen typer data vi ikke kan slette når som helst. Dette gjelder hovedsakelig der innsamlinger og informasjon om transaksjoner av penger. I disse tilfellene vil vi skjule dataene for offentligheten, og oppbevare dem på et begrenset sted der kun noen på ansatte i Spleis får tak i dem. Hvis du har hatt en vellykket innsamling, vil vi beholde denne synlig i ett år fra dagen den var ferdig, av hensyn til giverne. Etter det, kan vi skjule innsamlingen fra offentligheten.

Forebygging og avdekking av straffbare handlinger – hvitvaskingsmeldinger

Vi i Spleis vil behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Vi er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim v/ Enheten for finansiell etterretning.

Mer utfyllende informasjon om vår behandling av personopplysninger, finner du på SpareBank 1s sider om personvern.

**

Hilsen Spleis-teamet

Nettleseren din trenger en oppdatering

Det er ikke sikkert Spleis fungerer eller vises riktig. Oppdater nettleseren

×