Cookies og personvern

Sist endret 2. november, 2018.

Vi bruker cookies for å gjøre tjenesten bedre

Du kan reservere deg mot vår bruk av cookies ved å endre innstillingene i nettleseren din. Men vær klar over at en slik reservasjon kan føre til at tjenesten ikke fungerer like bra. På nettvett.no kan du lese mer om hvordan du administrerer cookies i nettleseren din.

Spleis.no bruker informasjonskapsler som lagrer informasjon i en fil på din PC eller mobil. Dette er vanlig og noe de fleste andre nettsteder gjør.

  • Egne informasjonskapsler: Vi bruker egne informasjonskapsler for å sjekke om du er innlogget eller om du har vært på spleis.no tidligere.
  • Google Analytics og Tag Manager: Trafikken måles med Google Analytics, hvor vi kan analysere hvordan Spleis faktisk blir brukt. Vi bruker Tag Manager til å håndtere og implementere ulike script.
  • Intercom: Kundeserviceplattformen vår Intercom bruker informasjonskapsler for å kjenne deg igjen når du tar kontakt med oss. Les mer om hvordan Intercom håndterer informasjonskapsler.
  • Stripe: Betalingsløsningen vår Stripe benytter informasjonskapsler til å gjøre det enklere for brukere som vil betale med kort.
  • HotJar: HotJar Web Analytics service brukes for å få innsikt i hvordan spleis.no brukes slik at vi kan forbedre tjenesten. Les mer om hvordan HotJar bruker cookies..
  • Amplitude analytics: Vi bruker Amplitude til å spore hvordan spleis.no brukes av brukere og besøkende, slik at vi kan forbedre tjenesten vår.Les hvordan Amplitude håndterer informasjonskapsler her
  • Facebook: Vi bruker cookies og lignende teknologi for å vise annonser på Facebook. Du kan justere annonseinnstillingene dine hvis du ønsker å kontrollere og administrere hva slags annonser du ser på Facebook. Les om Facbooks retningslinjer for personvern, samt muligheten for å hindre Facebook fra å registrere ditt adferdsmønster. Les mer om hvordan Facebook bruker cookies.
  • Tredjeparts cookies: Ved hjelp av informasjonskapsler utstedt av tredjepart (3. parts cookies), kan du oppleve å få markedsføringsbudskap fra oss, basert på innhold og sider du har besøkt på våre nettsider, såkalt remarketing. Disse informasjonskapslene inneholder kun aggregert informasjon og ingen opplysninger som kan identifisere deg som bruker.

Mer om informasjonskapsler fra Google

Informasjonen som genereres av en slik cookie, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Vi bruker imidlertid anonymizeIP, en funksjon som gjør at en enkeltbruker ikke kan identifiseres. Google Analytics bruker informasjonen til å lage enkle rapporter om bruksmønster osv. For oss er dette verdifull innsikt som gjør det enklere å forstå hva som fungerer og hva som ikke fungerer når vi skal videreutvikle tjenesten.

Google, som eier Google Analytics, kan også overføre informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble IP-adresse din med annen informasjon Google har om deg som bruker.

Videre benytter vi Google Tag Manager for å teknisk sett organisere script, og verktøyet bruker informasjonskapsler til styring og implementering av ulike script.

Mer om informasjonskapsler fra Amplitude Analytics

Informasjonen som genereres av en slik cookie, inkludert din IP-adresse og bruker-ID, sendes til Amplitude og lagres på servere i USA. Amplitude bruker informasjonen til å lage rapporter om bruksmønster og lignende. For oss er dette verdifull innsikt som gjør det enklere å forstå hva som fungerer og hva som ikke fungerer når vi skal videreutvikle tjenesten.

Lagring og behandling av andre personopplysninger

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan f.eks. være navn, e-postadresse, kontonummer osv. Med behandling av personopplysninger mener vi her enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Vi behandler dine personopplysninger på en sikker måte innenfor rammene av gjeldende personopplysningslov og EUs personvernforordningen - General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

Spleis er en tjeneste levert av SpareBank 1 Spleis AS. Det er daglig leder i SpareBank 1 Spleis AS, som er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Spleis er eid av SpareBank 1 Gruppen AS og vil behandle dine personopplysninger i tråd med SpareBank 1s regler om behandling av personopplysninger. I denne personverninformasjonen fra Spleis gir vi deg derfor spesiell informasjon som er relevant for tjenesten og viser for øvrig til SpareBank 1s personverninformasjon som er tilgjengelig på SpareBank 1s sider om personvern.

Formålet med vår behandling av personopplysninger er å oppfylle vår avtale med innsamler og givere, slik at vi kan levere og forbedre tjenesten Spleis. Dette omfatter behandling for å gjennomføre kundeadministrasjon, kundekommunikasjon, betalinger og fakturering, markedsføring av våre tjenester, produktutvikling og analyser, forebygging og avdekking av straffbare handlinger, ivareta informasjonssikkerhet i tjenesten ved blant annet test og vedlikehold.

Hvis vi bruker dine personopplysninger ut over det som er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg eller som vi er pålagt ved lov, vil det være basert på at vi har en berettiget interesse eller et frivillig samtykke fra deg.

Innhenting av personopplysninger skjer i hovedsak fra innsamler og givere ved registrering og ved bruk av Tjenesten. Les mer om innhenting og utlevering av personopplysninger på SpareBank 1s sider om personvern

Våre digitale kanaler:

Se forøvrig SpareBank 1s opplisting

Sosiale medier og behandlingsansvar

For våre sider på sosiale medier, som vår Facebook Page, vil vi kunne ha delt behandlingsansvar med tilbyderen av det sosiale mediet (begrenset til de dataene vi har kontroll over eller tilgang til). For det sosiale mediets bruk av opplysninger om deg oppfordrer vi deg til å lese deres personverninformasjon.

Vi behandler opplysninger om dine aktiviteter på vår side, som at du besøker den, publiserer innhold der (f.eks. tekst, bilder og videoer) og reagerer på vårt eller andres innhold (f.eks. likes og kommentar) til å administrere siden. Det rettslige grunnlaget for vår bruk av opplysninger til dette formålet er vår berettigete interesse i å gjøre tilgjengelig vårt innhold på sosiale medier og å kommunisere med deg.

Vi behandler også aggregerte opplysninger om besøk og aktivitet på våre sider på sosiale medier til statistikk- og analyseformål. Dette er ikke personopplysninger for oss, fordi vi kan ikke knytte dette til enkeltpersoner.

Vi lagrer ikke disse opplysningene selv, men vi har tilgang til dem så lenge vi opprettholder vår side på det sosiale mediet. Du kan når som helst slette opplysninger om deg, f.eks. ved å fjerne innhold eller reaksjoner du har publisert. Merk at dine opplysninger ikke slettes bare ved at du slutter å følge vår side.

Dine rettigheter

Personopplysningsloven og GDPR kapittel 3 gir deg som bruker flere rettigheter når det gjelder innsyn, rett til å protestere (reservasjonsrett) mot ulike typer behandlinger av dine personopplysninger, anledning til å kreve retting og sletting av dine personopplysninger, rett til dataportabilitet, og rett til begrensning i behandlingen av dine personopplysninger i spesielle tilfeller. Spleis utfører i dag ikke automatiserte avgjørelser, som nevnt i GDPR art 22 nr. 1 og 4. ut. Du har rett til å klage på vår behandling dersom du mener vi i Spleis ikke behandler dine personopplysninger på den måten regelverket krever.

Du kan håndheve dine rettigheter via Min side. Der kan du blant annet selv slette dine data, og rette mesteparten av dataene vi har om deg. Hvis du ønsker å bruke dine rettigheter på annen måte, har spørsmål eller ønsker å klage på vår behandling kan du ta kontakt med oss på e-post hei@spleis.no.

Hvis du ønsker innsyn i hvilke personopplysninger vi har om deg, eller du ønsker å bruke din rett til dataportabilitet ved å få utlevert de personopplysninger du selv har gitt til oss på maskinlesbart format), kan du også sende en e-post til hei@spleis.no

Oppbevaring og sletting

I henhold til personopplysningsloven skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Vi lagrer personopplysninger om våre innsamlere og givere (kunder) i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. For spesifikke vurderinger knyttet til sletting viser vi til utfyllende informasjon på SpareBank 1s sider om personvern.

På grunn av hensynet til andre lover som pålegger oss oppbevaringsplikter, for eksempel hvitvaskingsloven, bokføringsloven og regnskapsloven, er det noen typer data vi ikke kan slette når som helst. Dette gjelder særlig i forhold til informasjon knyttet til innsamlinger og transaksjoner av penger. Spleis vil også ha en berettiget interesse i å oppbevare opplysninger om innsamlinger og givere som dokumentasjon, i forhold til eventuelle saker der det blir reist spørsmål eller fremmet krav I disse tilfellene vil vi skjule dataene for offentligheten, og oppbevare dem på et begrenset sted der kun noen på ansatte i Spleis med et tjenstlige behov har tilgang til dem. Informasjon om gjennomførte innsamlinger vil bli beholdt synlig i ett år fra dagen innsamlingen var ferdig, av hensyn til giverne. Etter det, kan vi skjule innsamlingen fra offentligheten dersom innsamler ønsker det.

Bruk av databehandlere

Spleis har inngått avtaler med leverandører om databehandling, for å kunne tilby sine tjenester til deg. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysningene som behandles av våre leverandører. Spleis benytter også leverandører utenfor EU/EØS. I de tilfellene vi bruker leverandører utenfor EU/EØS, vil vi sikre at det er lovlig overføringsgrunnlag blant annet ved inngåelse av EUs standardkontrakter med databehandlere utenfor EU/EØS. Våre leverandører kan ikke bruke opplysninger til andre formål enn det de er innhentet til.

Forebygging og avdekking av straffbare handlinger – hvitvaskingsmeldinger

Vi i Spleis vil behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Vi er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim v/ Enheten for finansiell etterretning.

Mer utfyllende informasjon om vår behandling av personopplysninger, finner du på SpareBank 1s sider om personvern.

**

Hilsen Spleis-teamet

Nettleseren din trenger en oppdatering

Det er ikke sikkert Spleis fungerer eller vises riktig. Oppdater nettleseren

×