Cookies og personvern

Sist endret 30. mars, 2016.

Vi bruker cookies for gjøre tjenesten bedre

Du kan reservere deg mot vår bruk av cookies ved å endre innstillingene i nettleseren din. Men vær klar over at en slik reservasjon kan føre til at tjenesten ikke fungerer like bra. På nettvett.no kan du lese mer om hvordan du administrer cookies i nettleseren din.

Under finner du informasjon om hvilke cookies vi bruker.

Egne cookies fra spleis.no

Vi bruker cookies for å sjekke om du er innlogget eller om du har vært på nettsidene våre tidligere.

Cookies fra Google Analytics

Vi bruker Google Analytics for å analysere hvordan tjenesten faktisk blir brukt. Denne tjenesten bruker igjen cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet.

Informasjonen som genereres av en slik cookie, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Vi bruker imdlertid anonymizeIP, en funksjon som gjør at en enkeltbruker ikke kan identifiseres. Google Analytics bruker informasjonen til lage enkle rapporter om bruksmønster osv. For oss er dette verdifull innsikt som gjør det enklere å forstå hva som fungerer og hva som ikke fungerer når vi skal videreutvikle tjenesten.

Google, som eier Google Analytics, kan også overføre informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble IP-adresse din med annen informasjon Google har om deg som bruker.

Lagring og behandling av andre personopplysninger

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan f.eks være navn, e-postadresse, kontonummer osv. Med behandling av personopplysninger mener vi her enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Vi behandler personopplysningene innenfor rammen av gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til konsesjon fastsatt av Datatilsynet.

Spleis er en tjeneste levert av SpareBank 1 Spleis AS. Personopplysning kan bli delt med andre virksomheter i konsernet for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale. Det forutsettes at behandlingen av personopplysningene er underlagt taushetsplikt i det foretaket opplysningene utleveres til.

Innsyn og retting

Personopplysningsloven § 18 stiller krav om alle har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en mail til hei@spleis.no.

Oppbevaring og sletting

I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Vi lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Forebygging og avdekking av straffbare handlinger – hvitvaskingsmeldinger

Vi i Spleis vil behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Vi er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim v/ Enheten for finansiell etterretning.

**

Hilsen Spleis-teamet

Nettleseren din trenger en oppdatering

Det er ikke sikkert Spleis fungerer eller vises riktig. Oppdater nettleseren

×