Spørsmål og svar

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om Alle Henda.

Hva er Alle Henda?

Engasjement og frivillig innsats er bærebjelken i lokalsamfunnet, og den viktigste kraften i det meste av det som skjer der du bor. Idrett og kultur er rammet hardt av pandemien, medlemstallene nær halvert mange steder, og titusenvis av dugnadstimer er tapt.

SpareBank 1 Østlandet er banken som deler med deg, og Alle Henda er vårt bidrag til at vi sammen tar tilbake hverdagen vår. Alle som er involvert i allmennyttig frivillig arbeid, kan her søke om midler til sitt lag, forening eller organisasjon, slik at vi sammen kan ta hverdagen tilbake.

SpareBank 1 Østlandet har satt av inntil 10 millioner kroner for å få frivilligheten tilbake og disse pengene fordeles i mai og juni.

Hvordan søker du midler?

Lag og foreninger kan søke om Alle Henda-midler ved å opprette en spleis på spleis.no/allehenda. Spleisen må inneholde informasjon om hva det søkes midler til, og hvor mye du søker om. Søknadsperioden er fra 11. mai til 13. juni, og når søknadsperioden går ut, vil SpareBank 1 Østlandet dele ut fra en pott på inntil 10 millioner kroner.

Hva kan du søke til?

Midlene skal gå til allmennyttige formål på Østlandet (Oslo, Akershus og Innlandet). Prosjekter rettet mot barn og unge er vi spesielt opptatt av, men alle gode prosjekt vil bli nøye vurdert av en jury etter at søknadsperioden er ute.

Hva skal til for å bli en «ukesvinner?»

Hver tirsdag i søknadsperioden vil det bli trukket ut inntil 12 søknader som vil få tilført sin spleis 10.000 kroner. For å være kvalifisert til denne uttrekningen, må spleisen ha samlet inn minst 1.000 kroner, samt at den må ha oppnådd 50 unike stemmer inneværende uke. Det er kun mulig å stemme én gang på samme spleis per uke fra samme enhet (PC, mobil eller nettbrett).

Hvordan kan du stemme på en spleis?

Gå inn på spleisen du ønsker å stemme på og trykk på den blå «Gi din stemme» knappen. Det er kun mulig å stemme én gang på samme spleis per uke fra samme enhet (PC, mobil eller nettbrett).

Når får jeg svar på søknaden?

Når søknadsperioden går ut 13. juni vil SpareBank 1 Østlandet fordele inntil 10 millioner kroner på spleisene. Mottakerne blir kontaktet i løpet av juni.

Midlene skal gå til prosjektet det søkes om. Det vil kunne stilles krav knyttet til bruk av navn og bilder i offentliggjøring, markedsføring, rapportering m.m.

Alle utbetalinger blir gjort direkte til spleisene.

Hva er en spleis?

Spleis er en tjeneste for å kunne samle inn penger på nett, utviklet av SpareBank 1. Målet er å hjelpe folk til å samle inn penger til ulike formål, på en superenkel måte. Det koster 4,5 % i plattformavgift + 2 % i transaksjonsgebyr for å bruke tjenesten. Les mer på spleis.no/pris.

Pengene SpareBank 1 Østlandet deler ut til spleisene vil ikke belastes gebyr.

Jeg har en spleis gående, kan jeg fortsatt være med?

Selvsagt! Du må bare kontakte Spleis.no i chatten, så vil de inkludere spleisen din i Alle Henda.

Hvem gir vi ikke støtte til?

  • Aksjeselskap med kommersielle formål

  • Prosjekter utenfor banken sitt markedsområde

  • Religiøse eller politiske foreninger

  • Kommunale/Fylkeskommunale foretak

  • Personlige formål

Hvordan få ekstra oppmerksomhet rundt spleisen?

Engasjer venner, familie og andre som føler ansvar for prosjektet ditt. Få flere gode tips på spleis.no/tips.

Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

  1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
  2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
  3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×