Hjelp Tuneskipet Drift igang med byggingen av en seilbar arkeologisk kopi av Tuneskipet!
0 kr
0 givere
Avsluttet

Hjelp Tuneskipet Drift igang med byggingen av en seilbar arkeologisk kopi av Tuneskipet!

Hei, jeg heter Espen Oddhaug og er kontaktperson i Tuneskipet Drift AS - En ideell organisasjon som jobber for å bygge og drifte en seilbar, fullskala arkeologisk kopi av Tuneskipet! 

Vi har søkt om byggested i Sarpsborg Kommune og jobber nå med å skaffe finansiering til et viktig forprosjekt som må gjennomføres før byggestart, med hensyn til sikkerhet for mannskap og passasjerer. 

Forsker og arkeolog Knut Paasche og båtbygger Geir Magne Røvik skal sammen klarlegge eventuelle svakheter i Paasches rekonstruksjonsforslag, og eventuellt foreta nødvendige justeringer i tegningene før fullskalabyggingen starter. Forprosjektet går i korte trekk ut på modellbygging, testing i tank og utarbeidelse av endelige byggetegninger. 

Tuneskipet Drift har ingen ansatte, men Forsker og Arkeolog Knut Paasche er fast ansatt, noe som betyr at hans arbeidsgiver vil kreve lønnskompensasjon. En profesjonell båtbygger jobber dessverre heller ikke gratis. Forprosjektet er budsjettert til kr. 800.000, og vil ha en varighet på 5-6 måneder. For å dekke inn kostnadene har Tuneskipet Drift søkt om kr 132.000 i tilskudd fra Sarpsborg Kommune, og kr 200.000 i tilskudd fra Østfold Fylkeskommune. Salg av sponsorprodukter og resultatet av denne aksjonen håper vi skal dekke inn de resterende kr 468.000.

Gjennom denne aksjonen ønsker vi å synliggjøre prosjektet, og finne deg som gjennom et lite bidrag ønsker å ta del i interessen, engasjementet og ansvaret mellom målgruppene og det vi søker å oppnå.

Våre målgrupper:

 • Innbyggere og skoleelever i Østfold.
 • Innbyggere bosatt utenfor Østfold (80 % av alle gjestedøgn i Østfold).
 • Tilreisende utlendinger fra Sverige, Tyskland og Danmark (60 % av de utenlandske kommersielle gjestedøgnene i Østfold). 
 • Norge besøkes årlig av mer enn 5 mill. mennesker fra land med historiske koblinger til vikingtiden. Rangert etter besøksstall fra Visit Norway: Norge,  Sverige, Tyskland, Danmark, Storbritannia, Finland, Nederland, USA,  Frankrike, Russland, Italia, Spania, Belgia. Dette er markeder vi også vil kommunisere mot.
 • Målgrupper rangert etter alder og kjønn fra nettstedet vikingr.news: Alder: 45-54, 34-44, 25-34, 55-64, 65+, 18-24. Kjønn: 60 % Menn, 40% kvinner.
 • Yrkesbaserte interesser: Arkeologer, forskere, historikere, lærere, trebåtbyggere...
 • Interessebaserte målgrupper: Opplevelsesinteresserte, historieinteresserte, håndtverksinteresserte, vikinginteresserte, båtinteresserte, reiseinteresserte

Ditt bidrag går til:

 • Å bygge en sikkerhetskopi for originalen på Vikingskipshuset i Oslo.
 • Å ivareta vikingtidens håndverk- og båtbyggertradisjoner.
 • Å komplettere kopisamlingen av verdens best bevarte fartøyer fra vikingtid.
 • Ny forskning og praktiske forsøk med ferdig skip, vil øke kunnskapen om Tuneskipet, vikingskip generelt og vikingtidens seilas.
 • Et Tuneskip på sjøen vil gi en unik nærhet til historien, øke historieinteressen, og vil ha et stort potensiale som formidlings-, forsknings- og undervisningsobjekt både under bygging og bruk. 
 • Et Tuneskip på sjøen vil skape nye opplevelses- og formidlingsaktiviteter, og styrke kulturmiljøet og reiselivstilbudet i Østfold og Norge.
 • God kulturhistorisk formidling regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Engasjement, fellesskap, tilhørighet og glede.
 • Lokal identitet og stolthet.
 • Økt antall gjestedøgn og dagsturisme, økt turistkonsum og sysselsetting i næringslivet.

Tuneskipet slik verden kjenner henne!

Tuneskipet var det første vikingskipet som ble utgravd, og er fortsatt et av de best bevarte vikingskipene i verden! Skipet ble funnet i en ca. 80 meter i diameter og fire meter høy gravhaug på gården Nedre Haugen på Rolvsøy i Fredrikstad i 1867. Tuneskipet har siden 1930 stått utstilt på Vikingskipshuset i Oslo sammen med Gokstadskipet og Osebergskipet.

Tuneskipet slik hun kan ha sett ut på 900-tallet!

3D-modeller av Tuneskipet basert på rekonstruksjonsforslaget til forsker og arkeolog Knut Paasche. 

Forsker og Arkeolog Knut Paasche har gjort det mulig å bygge en arkeologisk kopi av Tuneskipet!

Forsker og Arkeolog Knut Paasche ved NIKU i Oslo, tok initiativ til å forske på Tuneskipet i en periode over 4 år, mens han var ansatt på Vikingskipshuset i Oslo. Arbeidet førte til at han tok sin doktorgrad på tema dokumentasjon og rekonstruksjon av arkeologiske objekter, på nettopp Tuneskipet. 

Forskningen tyder på at Tuneskipet opprinnelig kan ha vært 18,7 meter langt, fire meter bredt og 1,3 meter fra reling til kjøl. Skipet var flatere i bunnen, hadde langt større seilføring og kan ha gjort betydelig større fart enn de to mer kjente fartøyene fra gårdene Oseberg og Gokstad i Vestfold. 

Alt treverk på originalen er målt nøyaktig, avtegnet i størrelse 1:1, fotografert høyoppløselig og laserskannet. Skannet materiale er bearbeidet til tegninger og er ferdig 3D-modellert. Paasche har gått detaljert inn i emner som; trestruktur, tørking og fuktighetsnivå, sprekker, svinn og andre konserveringsmessige forhold, samt brukt viten om treet som organisk materiale, for å kunne rekonstruere treverket, og komme nærmere skipets opprinnelige form. I tillegg støtter Paasche seg på gamle tegninger og målinger av skipet slik det så ut før skipet ble trukket ut av gravhaugen.

Knut Paasche har laget både byggetegninger og 3D-modeller som gjør en rekonstruksjon mulig å gjennomføre. 

Hva må til for å bygge en SEILBAR kopi?

Før fullskalabyggingen starter må vi gjennomføre et forprosjekt med hensyn til sertifisering og sikkerhet for mannskap og passasjerer. 

Forsker og arkeolog Knut Paasche og båtbygger Geir Magne Røvik skal sammen klarlegge eventuelle svakheter i Paasches rekonstruksjonsforslag, og eventuellt foreta nødvendige justeringer i tegningene før fullskalabyggingen starter. Forprosjektet går i korte trekk ut på modellbygging, testing i tank og utarbeidelse av endelige byggetegninger.

Tuneskipet Drift har ingen ansatte, men Forsker og Arkeolog Knut Paasche er fast ansatt, noe som betyr at hans arbeidsgiver vil kreve lønnskompensasjon. En profesjonell båtbygger jobber dessverre heller ikke gratis. 

Forprosjektet er budsjettert til kr. 800.000, og vil ha en varighet på 5-6 måneder. Noe som også betyr at vi ikke trenger alle pengene på bok før arbeidet kan starte!

For å dekke inn kostnadene har Tuneskipet Drift søkt om kr 132.000 i tilskudd fra Sarpsborg Kommune, og kr 200.000 i tilskudd fra Østfold Fylkeskommune. Salg av sponsorprodukter og resultatet av denne aksjonen håper vi skal dekke inn de resterende kr 468.000.

Østfold Historielag har allerede bidratt med kr 10.000. Follo Alarm med kr 2.000 og privatpersoner med kr 1.650. Alle andre som gir med navn vil også bli nevnt som takk for støtten. Aksjonen vil bli avsluttet lørdag 31. desember.

Vil du bidra til å sparke igang prosjektet? – Velg mellom følgende belønninger!

Registrer deg som medlem i Tuneskipets Venner, og
støtt aksjonen gjennom å betale medlemskontingenten!
Personlig/familie/bedrift: kr 300/500/2000

Vår medlemsforening Tuneskipets Venner har som formål å bidra med frivillighet og økonomisk støtte for å realisere prosjektet. 

Et medlemskap passer for deg som:

 • Gjennom medlemskontingenten ønsker å bidra til å realisere byggingen  av en fullt seilbar arkeologisk kopi av Tuneskipet i Østfold.
 • Ønsker å bli invitert med på gratis eller rabatterte ro-/seilturer med ferdig skip.
 • Ønsker å ta del i et fellesskap og miljø rundt skipsbyggingen og skipet.
 • Ønsker å lære mer om vikingskip generelt og Tuneskipet spesielt.
 • Ønsker å delta eller engasjere deg i foreningsaktiviteter som møter, kurs, foredrag og utflukter.
 • Ønsker å engasjere deg i skipsbyggingen, vedlikeholdet, historieformidlingen, driftsarbeidet, være en del av det faste mannskapet ombord, delta i styrearbeid eller annet.

Medlemsfordeler:

 • Medlemsbevis.
 • Velkomstbrev med vedtekter.
 • Invitasjon til foreningsaktiviteter som møter, kurs, foredrag og utflukter.
 • Invitasjon til gratis eller rabatterte ro eller seilturer med skipet.
 • Invitasjon til årsmøter.
 • Årsrapport.
 • Diverse rabatter fra foreningens bedriftsmedlemmer.

Bedriftsmedlemmer
Som for personlige medlemmer, men bedriften kan i tillegg tilby medlemsfordeler til foreningens medlemmer. Bedriften får også logoprofilering på foreningens nettside.

Kjøp 3 års synlighet på sponsortavlen på vikingverftet! (Velg mellom logoskilt i str: 120x70 mm / 170x100mm / 270x157mm. Pris: kr 5000 / 10000 / 25000)

Inkludert er:

 • Logoprofilering på våre nettsider i hele byggeperioden.
  Tuneskipet  Drift vil synliggjøre alle samarbeidspartnere på en egen nettside. Sponsor får en kort beskrivelse av bedriften med logo.
 • Omtale av samarbeidsavtalen på våre nettsider og sosiale medier.
  Tuneskipet Drift vil synliggjøre innledningen av samarbeidet på egne nettsider, og dele innlegget på Facebook- og Twitter. Målet er å gi både oss og sponsor et utvidet nedslagsfelt, gjennom å utnytte interessen og engasjementet til våre målgrupper. 
 • Mulighet til felles PR-aktiviteter, og rett til å bruke Offisiell samarbeidspartner / leverandør  i egen markedsføring.
  Sponsor kan utnytte mediainteressen gjennom å markedsføre seg som Offisiell samarbeidspartner, og eventuelt delta i nyhetsoppslag og reportasjer sammen med Tuneskipet Drift. Milepæler med stor mediainteresse vil være f.eks. Inngåelse av samarbeidsavtale, Kick-Off for forskningsprosjektet, etablering av vikingverftet, byggestart på Vikingverftet og sjøsetting.
 • Mulighet til å bidra i arbeidet med utvikling og produktpakking av aktiviteter og opplevelser.
  3-årige avtaler skaper trygghet og forutsigbarhet, sikrer forretningsmuligheter og god synlighet, og kan åpne for et nærmere samarbeid mht. aktiviteter og opplevelser.

Kjøp prosjektets symbolsmykke i sølv!
Anheng øks m/kjede: kr 1 070 

PS! Andre flotte vikingsmykker er også tilgjengelig fra Tuneskip-butikken: http://tunevikingskip.no/butikk/

OK, la oss si at du støtter forprosjektet Hvilke planer bidrar du til å realisere?

Tuneskipet Drift skal bygge Tuneskip-kopien så nært opp til originalen som mulig, og med vikingenes verktøy, byggemetoder og materialer. – En åpen byggeplass skal levendegjøre vikingtiden for både tilreisende og fastboende gjennom byggeperioden. 

Vikingverftet skal bli en formidlings- og opplevelsesarena som gjenspeiler vikingtidens verft.

Vikingverftet skal by på sanselige opplevelser på alle vis – Det visuelle, det hørbare, smak, lukt og tekstur. Bordganger vil kiles ut fra store eikestokker med kopier av verktøy fra vikingtiden. Besøkende kan slå av en prat med båtbyggerne, smake vikingmat, handle på vikingmarkedet, se og prøve håndtverkstradisjoner, delta i tidsriktige konkurranser, og oppleve topp underholdning og historieformidling. 

Kulturmiljøer og kulturminner er en viktig ressurs med høy verdi for lokalsamfunnet ved at det skaper forankring, engasjement og glede. Arrangementer og aktivitet rundt stedets kulturhistorie er med på å skape en positiv bevissthet rundt dette, noe som igjen vil bidra til å øke lokalbefolkningens identitetsfølelse og tilhørighet til stedet. Håndverk, kunnskap og båtbyggertradisjoner er like viktig å ivareta som fysiske kulturminner. Ved å skape en arena hvor slike aktiviteter gjennomføres, vil bevaring av kulturminner også være en ringvirkning av dette.

Tuneskipet Drift skal i byggeperioden også arrangere egne aktiviteter og undervisningsopplegg rettet mot skoleelever via den kulturelle skolesekken.

Knut Paasche har utviklet en APP som legger skipet direkte i dine hender. Et flott verktøy for å engasjere skoleelever i prosjektet. Besøkende på vikingverftet, funnstedet eller på Vikinghuset i Oslo kan utforske Tuneskipet i en hvilken som helst vinkel i 1:1 størrelse med sin egen mobiltelefon.

Tuneskipet Drift har søkt Sarpsborg Kommune om å få bygge Tuneskip-kopien ved Eidet Lensemuseum (Teig; Gnr: 2070. Bnr: 78). 

Området mot vannkanten er godt egnet til bygging og sjøsetting, gjennomføring av arrangementer, etablering av havn, naust, kiosk, samt eventuelle vikinghus og andre driftsbygninger. Dersom vi får avslag, vil vi sende saksfremstilling til formannskapet i kommunen, før vi eventuelt finner en alternativ lokasjon i eller utenfor Østfold - I mellomtiden venter vi i spenning på svaret fra Sarpsborg Kommune!

Etter sjøsetting skal vi skape topp opplevelser for tilreisende, innbyggere og skoleelever i Østfold!

Etter sjøsetting skal Tuneskipet Drift utvide tilbudet om land- og sjøbaserte formidlings- og opplevesesaktiviteter for tilreisende, innbyggere og skoleelever. I tillegg til aktivitetene på verft-/havneområde, skal vi arrangere korte 2-3 timers seil-/roturer på Visterflo og Glomma, heldagsopplevelser, overnattingsturer og weekend-opplevelser i indre Oslofjord, seilskole, seilas for vikingskip, vikingfestivaler og vikingmarkeder. 

Skipet vil kunne berøres og gi nærhet til historien, og vil ha et stort potensiale som formidlings-, forsknings- og undervisningsobjekt både under bygging og bruk. 

Hvorfor knytte din merkevare direkte opp mot opplevelsene?

I tillegg til gode forretningsmuligheter finnes det flere logiske forbindelser spesielt mellom næringslivet i Østfold og Tuneskipet Drift, som vil gjøre et sponsorsamarbeid høyst relevant. Vi får både sammenfallende geografisk beliggenhet og målgrupper, samtidig som det er innlysende at mange av våre besøkende vil bruke og kjøpe lokale/regionale varer og tjenester.

Tuneskipet er verdenskjent! - Nyheten om skipsbyggingen har potensiale til å få høy mediafokus i Norge og utlandet over lengre tid, tatt i betraktning de mange avisartikler og TV-innslag som ble publisert i forbindelse med byggingen av Saga Oseberg i Tønsberg. Merkevaren kan utnytte mediainteressen gjennom å markedsføre seg som Offisiell hovedsamarbeidspartner / samarbeidspartner / leverandør, og eventuelt delta i nyhetsoppslag og reportasjer sammen med Tuneskipet Drift. Vi har et komplett arkeologisk rekonstruksjonsforslag, en ferdig APP, høyoppløselige animasjoner, web-viewer, datasimuleringer og 3D-illustrasjoner til å støtte opp under nyhetsoppslag og reportasjer. Samtidig som vi også selv vil sørge for løpende formidling av fremdriften i skipsbyggingen på våre nettsider og sosiale medier, samt til skoleverk og medier i inn- og utland.

Gode opplevelser, fellesskap og glede er verdier mange merkevarer ønsker å assosiere seg med. Vi kan tilby god og langsiktig synlighet som knytter merkevaren direkte opp mot opplevelsene! Merkevaren vil i tillegg bygge et sterkt omdømme hos våre målgrupper, ved å vise at de tar del i interessen, engasjementet og ansvaret mellom målgruppene og det vi søker å oppnå.

Vår sponsorstruktur er delt inn i tre nivåer bestående av ni hovedsamarbeidspartnere, samarbeidspartnere og offisielle leverandører. Vi tilbyr i første rekke avtaler med varighet frem til sjøsetting (3 år). Etter sjøsetting må avtalen fornyes, da ferdig skip byr på mange nye samarbeids- og forretningsmuligheter. Langsiktige avtaler skaper trygghet og forutsigbarhet, og gir mulighet til bruke våre arenaer til kunde- og ansatteformål på gunstige vilkår.

Mulighet for foto-og bildedelingsaktiviteter med logoskinn fra sponsor!

Tuneskipet Drift skal i samarbeid med Heia De som Vinner og Huggity  fotografere de besøkende på vikingverftet og passasjerene med det ferdige skipet, slik at de kan se og dele bilder med venner og bekjente på mail og sosiale medier mens opplevelsen pågår. Flotte  bilder med logoskinn fra sponsor publiseres  fortløpende i et eget album på sponsors egen Facebook- og Twitterside, og gjøres tilgjengelige for de besøkende få sekunder etter at bildene er tatt.

Målet med aktiviteten er å engasjere deltakerne under og etter opplevelsene, og synliggjøre sponsor via sosiale medier.

Løsningen utnytter engasjementet deltakerne har, og deres ønske om å dele en unik opplevelse med venner og kjente. Løsningen sikrer både oss og sponsor et utvidet nedslagsfelt, og totalt uten støy fra andre sponsorer og aktiviteter. Aktviteten kan bestilles fortløpende fra byggestart på verftet.

Ni hovedsponsorer får best synlighet

Topp synlighet fra første dag!

 • Logoprofilering på våre nettsider og nyhetsbrev som Offisiell hovedsamarbeidspartner/samarbeidspartner/leverandør.
  På nettsiden plasseres hovedsamarbeidspartnere øverst på sponsorsiden.  Andre samarbeidspartnere (sponsorer) og leverandører grupperes og  plasseres under hovedsamarbeidspartnere. Kun Offisielle hovedsamarbeidspartner får logo på nyhetsbrev.
 • Omtale av samarbeidsavtalen på våre nettsider og sosiale medier.
  Gjelder alle: Offisiell hovedsamarbeidspartner / samarbeidspartner / leverandør.
 • Mulighet til felles PR-aktiviteter, og å bruke Offisiell hovedsamarbeidspartner / samarbeidspartner / leverandør  i egen markedsføring.
  Milepæler med stor mediainteresse vil være f.eks. Inngåelse av samarbeidsavtale, Kick-Off for forskningsprosjektet, etablering av vikingverftet, byggestart på Vikingverftet og ikke minst sjøsetting.
   

Topp synlighet på Vikingverft/havn gjennom hele byggeperioden (3 år)!

 • Hovedsamarbeidspartnere får logo på trykket reklame og informasjonsmateriell
  Tre hovedsamarbeidspartnere får større logo enn de øvrige.
 • Hovedsamarbeidspartnere får logo på informasjonstavler på vikingverft/havn
  Informasjonstavler skal vise de besøkende på Vikingverftet hva vi bygger, samt fortelle historien om Tuneskipet og Tunefunnet. Tre hovedsamarbeidspartnere får større logo enn de øvrige.
 • Logoskilt på sponsortavler på vikingverft/havn
  Tre hovedsamarbeidspartnere får ekstra stort logoskilt. Øvrige  hovedsamarbeidspartnere / samarbeidspartnere / leverandører kan velge  mellom tre mindre størrelser.
 • Mulighet for logo på inngangsarmbånd til alle betalte attraksjoner
  Betalte aktiviteter vil kunne skape noe ventetid. Deltakere til betalte aktiviteter skal derfor utstyres med inngangsarmbånd slik at de fritt kan bevege  seg rundt mens de venter. 1 stk hovedsamarbeidspartner får eksklusivitet i en avtalt periode. 

Topp synlighet på verft/havn etter sjøsetting!

Ferdig skip byr på nye aktiviteter og opplevelser, og enda flere samarbeids- og forretningsmuligheter.

I  tillegg til landbaserte aktiviteter og opplevelser på verft-/havneområde, skal vi arrangere en rekke aktiviteter med ferdig skip. F.eks. korte seil-/roturer, heldagsopplevelser, overnattingsturer, weekend-opplevelser, seilskole, seilas for vikingskip, vikingslag, vikingfestivaler og vikingmarkeder.

 • Hovedsamarbeidspartnere får logo på trykket reklame og informasjonsmateriell
  Tre hovedsamarbeidspartnere får større logo enn de øvrige.
 • Hovedsamarbeidspartnere får logo på informasjonstavler på vikingverft/havn
  Informasjonstavler skal vise de besøkende på Vikingverftet hva de kan oppleve, samt fortelle historien om Tuneskipet og Tunefunnet. Tre hovedsamarbeidspartnere får større logo enn de øvrige.
 • Hovedsamarbeidspartnere får logo på pressevegg
  Presseveggen gir hovedsamarbeidspartnere god eksponering. (Alle får like store logoer.) Presseveggen er en perfekt ramme for å feire milepæler,  presentere nye sponsorer, gavetildelinger og andre store begivenheter.
 • Logoskilt på sponsortavler på vikingverft/havn
  Tre hovedsamarbeidspartnere får ekstra stort logoskilt. Øvrige  hovedsamarbeidspartnere / samarbeidspartnere / leverandører kan velge  mellom tre mindre størrelser.
 • Mulighet for logo på inngangsarmbånd til betalte attraksjoner.
  Seiling/roing med ferdig skip og andre betalte aktiviteter vil kunne skape ventetid. Passasjerer og deltakere til betalte aktiviteter skal derfor utstyres med inngangsarmbånd slik at de fritt kan bevege seg rundt mens de venter. 1 stk hovedsamarbeidspartner får eksklusivitet i en avtalt periode. 

Topp synlighet ombord på ferdig skip

24 skjold, skipskister og årer skal merkes med en liten messingplate med  navn på hovedsamarbeidspartner. Gjelder i en avtalt periode. Dere får et  håndfast bevis ombord som forteller alle passasjerer at Dere har gitt et verdifullt bidrag til et unikt prosjekt.

 • Tre hovedsamarbeidspartnere får synlighet på 4 skjold, 4 kister  og 4 årer i en avtalt periode. 
 • Seks hovedsamarbeidspartnere får synlighet på 2 skjold, 2 kister  og 2 årer i en avtalt periode.

Les mer om prosjektet på http://tunevikingskip.no/ og https://www.facebook.com/Tuneskipet/

Slik støtter du innsamlingen

 1. 300 kr

  «Personlig medlemskap i Tuneskipets Venner»

  Vi ønsker deg hjertelig velkommen som personlig medlem i Tuneskipets Venner! Les mer om medlemsfordelene og registrer ditt medlemskap på http://tunevikingskip.no/tuneskipets-venner/

 2. 500 kr

  «Familiemedlemskap i Tuneskipets Venner»

  Vi ønsker deg og din familie hjertelig velkommen til Tuneskipets Venner! Les mer om medlemsfordelene og registrer familiemedlemskapet på http://tunevikingskip.no/tuneskipets-venner/

 3. 1 070 kr

  «Anheng øks m/kjede, sølv»

  Leveres i smykkeeske. Originalen fra tidlig vikingtid ca. 800-900 e.Kr. er et smykke av en stridsøks i miniatyr, støpt i bly. Miniatyrøkser er sjeldne, bare noen få er funnet i vikingtidsgraver. Amuletter utformet som miniatyrfigurer ble brukt for sin magiske kraft. Fra Skiringssal Kaupang ved Larvik, Vestfold.

 4. 2 000 kr

  «Bedriftsmedlemskap i Tuneskipets Venner»

  Vi ønsker deg og din bedrift hjertelig velkommen til Tuneskipets Venner! Les mer om medlemsfordelene og registrer bedriftsmedlemskapet på http://tunevikingskip.no/tuneskipets-venner/

 5. 5 000 kr

  «Logoskilt på sponsortavler på vikingverft/havn»

  For 5 000 kroner får din bedrift / lag / forening 3-års synlighet som Offisiell samarbeidspartner på våre nettsider og sosiale medier, samt et Logoskilt i størrelse: 120 x 70mm på vår sponsortavle på vikingverft/havn. Du kan i tillegg utnytte sponsorobjektets mediainteresse gjennom å markedsføre deg som Offisiell samarbeidspartner. Milepæler med stor medieinteresse vil være f.eks. Kick-Off for forskningsprosjektet, etablering av vikingverftet, byggestart og sjøsetting.

  100 stk. igjen

 6. 10 000 kr

  «Medium logoskilt på sponsortavler på vikingverft/havn»

  For 10 000 kroner får din bedrift / lag / forening 3-års synlighet som Offisiell samarbeidspartner på våre nettsider og sosiale medier, samt et Logoskilt i størrelse: 170 x 100mm på vår sponsortavle på vikingverft/havn. Du kan i tillegg utnytte sponsorobjektets mediainteresse gjennom å markedsføre deg som Offisiell samarbeidspartner. Milepæler med stor medieinteresse vil være f.eks. Kick-Off for forskningsprosjektet, etablering av vikingverftet, byggestart og sjøsetting.

  50 stk. igjen

 7. 25 000 kr

  «Stort logoskilt på sponsortavler på vikingverft/havn»

  For 25 000 kroner får din bedrift / lag / forening 3-års synlighet som Offisiell samarbeidspartner på våre nettsider og sosiale medier, samt et Logoskilt i størrelse: 270 x 157mm på vår sponsortavle på vikingverft/havn. Du kan i tillegg utnytte sponsorobjektets mediainteresse gjennom å markedsføre deg som Offisiell samarbeidspartner. Milepæler med stor medieinteresse vil være f.eks. Kick-Off for forskningsprosjektet, etablering av vikingverftet, byggestart og sjøsetting.

  20 stk. igjen

 8. Valgfritt beløp

  «Gi det du vil»

  For deg som har lyst til å støtte oss uten å få noe tilbake

Innsamling til
Opprettet av Espen Oddhaug
Del innsamlingen
Espen Oddhaug er ansvarlig for innholdet i denne innsamlingen og for at pengene går til angitt formål. Mistanke om brudd på våre vilkår? Rapporter den til oss.
Nettleseren din trenger en oppdatering

Det er ikke sikkert Spleis fungerer eller vises riktig. Oppdater nettleseren

×