Videre rettshjelp til Mahad
35 485 kr
230 givere
Avsluttet
35 485 kr88 % av 40 000 kr

Videre rettshjelp til Mahad

Innsamlingen går til å hjelpe Mahad Mahamud med advokatutgifter og saksomkostninger slik at han kan ta saken sin videre. Anken til Høyesterett ble ikke tatt til behandling. Målet nå er å få gjenåpnet saken i Lagmannsretten, og/eller ta saken til EMD.

I 2016 ble Mahad  Mahamud (32) fratatt sitt norske statsborgerskap. Norske myndigheter mente at Mahad hadde løyet om opprinnelseslandet sitt når han kom til Norge. Mahad hadde da bodd i Norge i 17 år og vært norsk statsborger siden 2008. 

Mahad kom til Norge som 14-åring i 2000. Han hadde sin ungdom i Brummundal og utdannet seg senere til bioingeniør. Han jobbet i flere år som bioingeniør på Ullevål sykehus, hvor han var en høyt oppskattet ressurs og kollega. 

Våren 2016 ble han fratatt det norske statsborgerskapet da UDI mente at han hadde løyet når han kom til Norge. Norske myndigheter mente at han opprinnelig var fra Djibouti og ikke fra Somalia. 

Myndighetene i Djibouti sier at han ikke er fra Djibouti og nekter å ta imot han der. Somaliske myndigheter bekrefter at han er fra Somalia, men norske myndigheter vil ikke sende ham dit siden de mener han ikke er derfra. Mahad har derfor blitt statsløs, og uten grunnleggende rettigheter. Han er hjemløs, har ikke rett til å jobbe og tjene sitt eget livsopphold, og har ikke rett til helsehjelp. Dette til tross for at han har jobbet og betalt skatt i Norge i mange år. 

Mahad tok saken sin til retten, først til Tingretten og deretter Lagmannsretten, hvor han tapte i begge instanser. Det viktigste "beviset" var at man hadde funnet en person fra Djibouti som man mente var Mahads bror. Mannen nekter for at han er broren hans, og har framlagt original utskrift fra djiboutisk nasjonalt folkeregister med en fullstendig oversikt over alle familiemedlemmer, samt framlagt ID-kort til alle de familiemedlemmene som er oppført i folkeregisteret på hans identitet og med hans familietilknytning. Registreringsrapporten viser at Mahad ikke er oppført som tilknyttet denne personens familie. Norske myndigheter vil ikke legge attesten til grunn. Dette samtidig som norske myndigheter ikke vil ta noe initiativ for å undersøke rapportens ekthet, og om oppføringene stemmer med det som framkommer i den framlagte originale rapporten. Norske myndigheter har i andre sammenhenger understreket at Djibouti har et grundig og troverdig folkeregistreringssystem. 

Norske myndigheter (Politiet og Norsk Utenrikstjeneste) har heller ikke vært villige til å bistå med å innhente DNA fra Mahads påståtte «bror». Dette til tross for at Politiet er forpliktet til å gjennomføre etterforskningsskritt etter krav fra Mahad, dersom dette kan styrke avgjørelsesgrunnlaget. 

Alle Mahads vitner fra Norge og fra Somalia, deriblant ambassadepersonell, to framstående representanter for somaliske styresmakter (parlamentsrepresentant og sjef for luftforsvaret i Somalia), hans egen tante og familien i Norge har blitt møtt med mistro. Saken har også fått mye oppmerksomhet i Somalia og mediene der. Han får full støtte fra somaliske myndigheter. Til tross for alle vitnene som bekrefter at Mahad er fra Somalia står UNE og domstolene likevel fast ved at Mahad er fra Djibouti og ikke fra Somalia. 

Advokaten til Mahad, Arild Humlen, mener at både vedtaket og begge dommene er urimelige og uriktige. Og Mahad nekter å gi seg. Han vet hvem han er. I over 2 år har han vært statsløs, rettsløs og hjemløs. Han har blitt fratatt livet sitt, og han vil ha det tilbake.   

I årsskiftet 2018/2019 prøvde Mahad og advokaten hans å anke saken til Høyesterett, noe som ble muliggjort blant annet ved en innsamlingsaksjon for å dekke utgiftene hans til advokatbistand og saksomkostninger. Høyesterett tok imidlertid ikke anken til behandling, og Mahad sitter derfor fortsatt fast i limbo. 

Nå jobbes det med å prøve å få gjenåpnet saken i Lagmannsretten, og/eller ta saken til Europas menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg. Dette arbeidet inkluderer blant annet innhenting av mer dokumentasjon rundt Mahads påståtte "bror" og dennes familie i Djibouti, inklusive DNA. 

Mahad har ikke rett på fri rettshjelp og har fortsatt ingen egen inntekt. Han har som nevnt ikke rett til å jobbe i Norge lenger, lever fra hånd til munn og overlever ved hjelp av venner og familie. Vi ber derfor om støtte til å hjelpe Mahad med videre advokatutgifter og saksomkostninger, slik at han kan kjempe videre for å få tilbake sitt liv. Eventuelt overskudd vil gå til Mahads livsopphold og reetablering. 

Signer gjerne også dette oppropet: La Mahad få tilbake sitt norske statsborgerskap!  I oppropet finner du dessuten mer informasjon om saken til Mahad, linker til omtale av saken i ulike media.

Vi ønsker også at dere deler denne innsamlingen, og oppropet, med alle dere kjenner. Ingen bidrag er for små. 

På vegne av Mahad takker vi for alle bidrag så langt! 

Støttegruppa for Mahad Mahamud (https://www.facebook.com/groups/488050245024966/ )

Opprettet av
ÅSA ELISABETH LINUSSONVerifisert
Identifisert med BankID
Pengene utbetales til ÅSA ELISABETH LINUSSONKontonummer er verifisert med BankID
Del innsamlingen
Åsa Linusson er ansvarlig for innholdet i denne innsamlingen og for at pengene går til angitt formål. Mistanke om brudd på våre vilkår? Rapporter den til oss.
Nettleseren din trenger en oppdatering

Det er ikke sikkert Spleis fungerer eller vises riktig. Oppdater nettleseren

×