Logoen til Sanitetskvinnene / Norske Kvinners Sanitetsforening
Sanitetskvinnene / Norske Kvinners Sanitetsforening

Sanitetskvinnene fremmer kvinners helse og livsvilkår, bidrar til en inkluderende oppvekst og skaper trygge lokalsamfunn. Dette gjør vi gjennom frivillighet, forskning, politisk påvirkning og ideelle virksomheter. 

Illustrasjon for aksjonen
0 innsamlinger

Ekte kvinnehelse: støtt vårt arbeid til kunnskapsformidling og forskning på kvinnehelse

Det skal ikke være vondt å være kvinne. Til tross for at kvinner utgjør halve befolkningen, mangler vi kunnskap om sykdommer og lidelser som primært rammer kvinner.

Gå til aksjonssiden
Illustrasjon for aksjonen
0 innsamlinger

Start en innsamling til de frivillige Sanitetskvinnenes beredskapsinnsats.

Omsorg og praktisk bistand i kriser - mat/drikke og logistikk

Gå til aksjonssiden
Illustrasjon for aksjonen
0 innsamlinger

Trenger jeg baller for å bli forsket på?

Til tross for at kvinner utgjør halve befolkningen, mangler vi kunnskap om sykdommer og lidelser som primært rammer kvinner. Støtt forskning på kvinner helse, start din egen innsamling i dag!

Gå til aksjonssiden

Om organisasjonen

Sanitetskvinnene er Norges største kvinneorganisasjon med 43.000 medlemmer fordelt på 600 lokalforeninger. I 125 år har våre frivillige bidratt gjennom aktiviteter og fellesskap, og stått i front for kvinneliv og folkehelse.


Sanitetskvinnene fremmer kvinners helse og livsvilkår, bidrar til en inkluderende oppvekst og skaper trygge lokalsamfunn. Dette gjør vi gjennom frivillighet, forskning, politisk påvirkning og ideelle virksomheter.

Våre prioriterte områder:

Fremme kvinners helse og livsvilkår

 • Vi jobber for:
 • å sikre kvinner likeverdig tilgang til helsetjenester
 • å sikre kvinners reproduktive og seksuelle helse og rettigheter
 • å bidra til en trygg og god alderdom
 • at minoritetskvinner skal delta aktivt i samfunnet
 • å forbygge vold mot kvinner og å sikre hjelp og bistand til kvinner som utsettes for vold
 • å gi veiledning, anerkjennelse og støtte til pårørende til sårbare grupper.

Bidra til en trygg og inkluderende oppvekst
Vi jobber for: 

 • at barn og unge inkluderes og får delta på like vilkår i meningsfylte aktiviteter
 • at jenters selvbilde styrkes slik at de kan ta egne trygge valg
 • å ivareta barn og unge som pårørende i vanskelige situasjoner.

Skape trygge lokalsamfunn
Vi jobber for:

 • at våre medlemmer i beredskap samarbeider med kommuner og andre beredskapsaktører og er et viktig supplement for å bidra til trygge lokalsamfunn
 • å være en innovativ og aktiv ideell aktør som avdekker behov og utvikler tilbud som sikrer helse og omsorgstjenester for sårbare grupper
 • å være en inkluderende arena og stimulere til samfunnsdeltakelse og arbeidstrening gjennom frivilligheten og våre ideelle virksomheter.

Organisasjonsnummer: 970 168 001

Innsamlinger til Sanitetskvinnene / Norske Kvinners Sanitetsforening

Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

 1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
 2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
 3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×