LukkVi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer om personvern på Spleis eller finn lenken igjen i bunnen av siden.

Personvern og informasjonskapsler

Sist endret 31. aug, 2023

Hvem behandler dine opplysninger?

Vi i Spleis tar ditt personvern på alvor, og vi jobber kontinuerlig for å sikre at dine opplysninger er trygge hos oss. 

Vi i Spleis er ansvarlig for å behandle dine personopplysninger. Det er SpareBank 1 Spleis AS som er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Dersom du har noen spørsmål om vår behandling av dine opplysninger, kan du ta kontakt med oss på e-post hei@spleis.no.

Dine rettigheter

Norsk og europeisk regelverk om personvern gir deg som bruker en rekke rettigheter:  

 • Rett til innsyn i egne opplysninger

 • Rett til å protestere (reservasjonsrett) mot ulike typer behandlinger av dine personopplysninger

 • Rett til å kreve retting 

 • Rett til å kreve sletting av dine personopplysninger

 • Rett til dataportabilitet 

 • Rett til begrensning i behandling av dine personopplysninger i spesielle tilfeller. 

Du har rett til å klage på vår behandling dersom du mener vi i Spleis ikke behandler dine personopplysninger innenfor rammene av personvernregelverket. 

Du kan håndheve dine rettigheter via «Min side». Der kan du blant annet selv slette dine data, og rette mesteparten av opplysningene vi har om deg. Dersom du ønsker å bruke dine rettigheter på andre måter, har spørsmål eller ønsker å klage på vår behandling av dine opplysninger kan du ta kontakt med oss på e-post hei@spleis.no 

Hvis du ønsker innsyn i hvilke personopplysninger vi har om deg, eller du ønsker å bruke din rett til dataportabilitet ved å få de personopplysninger du selv har gitt oss kan, kan du laste ned denne informasjonen på «Min side».

Hvilke opplysninger samler vi inn og fra hvor?

Personopplysninger er opplysninger og informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan eksempelvis være navn, e-postadresse, kontonummer eller liknende. 

Personopplysninger som vi samler inn og behandler vil vi i de fleste tilfeller hente direkte fra deg, for eksempel i forbindelse med opprettelse av en Spleis eller en konto. Andre steder vi kan samle opplysninger direkte fra deg er for eksempel når du gir tilbakemelding i våre digitale kanaler eller når du har vært i kontakt med oss. 

For å kunne forbedre våre nettsider og tjenester har vi også informasjonskapsler for teknisk funksjonalitet, statistikk og markedsføring på nettsidene våre. Dersom du ønsker å ikke bli sporet med informasjonskapsler kan du enkelt slå av ved å klikke på «Administrer cookies» i footeren, eller endre dine innstillinger i nettleseren slik at du reserverer deg mot informasjonskapsler. Se her for forklaring på hvordan dette kan gjøres.

Full oversikt over informasjonskapsler vi bruker finner du på denne lenken.

Hvordan behandler vi dine personopplysninger?

Med behandling av personopplysninger mener vi enhver bruk av personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring eller en kombinasjon av ulike bruksmåter.

Hovedformålet vårt med behandling av dine opplysninger er å oppfylle vår avtale med deg som innsamler og/eller giver. Dette gjelder typisk behandlinger som: 

 • Kundeadministrasjon og kundekommunikasjon 

 • Betaling og fakturering 

 • Markedsføring av våre tjenester og analyser 

 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger 

 • Informasjonssikkerhet i tjenesten og vedlikehold 

Kundeadministrasjon, kundekommunikasjon, betaling og fakturering

Vi vil behandle opplysningene dine for å kunne oppfylle forpliktelsene vi har påtatt oss ved å tilby tjenestene som vi i Spleis tilbyr. For å kunne sende deg fakturaer, gjennomføre transaksjoner, svare på henvendelser fra deg i tillegg til å oppfylle eventuelle krav du måtte ha overfor oss i Spleis vil vi ha behov for å behandle dine opplysninger. 

Denne behandlingen er basert på vår plikt til å oppfylle avtalen med deg.

Markedsføring av våre tjenester og analyser

Vi i Spleis ønsker å gi informasjon om produkter og tjenester som vi tilbyr. 

For å kunne tilby deg relevante nyheter og tilbud om oss vil vi bruke opplysninger om deg, for eksempel til å vise relevante annonser på andre plattformer som Facebook. 

Vi behandler også sammenstilte opplysninger om besøk og aktivitet på våre sider på sosiale medier til statistikk- og analyseformål. Dette vil ikke være personopplysninger fordi vi ikke kan knytte dette til enkeltpersoner. 

Vi lagrer ikke opplysninger fra sosiale medier selv, men vi har tilgang til opplysningene så lenge vi har vår side på det sosiale mediet. Du kan når som helst slette opplysninger om deg, for eksempel ved å fjerne innlegg eller reaksjoner du har publisert. Merk at dine opplysninger ikke vil forsvinne når du bare avfølger oss. 

Disse behandlingene er basert på vår berettigede interesse til å kunne tilby relevant informasjon til våre brukere. 

Våre digitale kanaler

Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Vi i Spleis vil i enkelte tilfeller behandle personopplysningene dine for å forsøke å unngå hvitvasking, terrorfinansiering og andre straffbare handlinger. Vi vil derfor kunne følge opp mistenkelige transaksjoner eller gjøre nærmere undersøkelser av enkelte innsamlinger og overføringer ved behov. Personopplysninger kan bli utlevert til politiet og andre offentlige myndigheter.

Denne behandlingen er basert på vår rettslige plikt og berettigede interesse i å unngå å være ledd i ulovlige aktiviteter.

Informasjonssikkerhet og vedlikehold

Vi i Spleis har en rekke sikkerhetstiltak for å sikre dine personopplysninger. Dette blant annet for å sikre at dine personopplysninger er beskyttet mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse. Dette gjøres gjennom tilgangsstyring, logging, brannmurer, samt andre tiltak som understøtter sikkerheten.

Denne behandlingen er basert på vår avtale med deg og vår berettigede interesse i å avdekke og avverge uønskede informasjonssikkerhetshendelser.

Hvor lenge oppbevarer vi dine opplysninger?

I henhold til personvernlovgivningen skal opplysninger som ikke lenger er nødvendige å beholde slettes. Vi lagrer personopplysninger om våre innsamlere og givere i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. For spesifikke vurderinger knyttet til sletting viser vi til utfyllende informasjon på SpareBank 1 sin personvernerklæring (link). 

Spleis er underlagt en rekke lover som blant annet bokføringsloven og regnskapsloven. Dette betyr at det er enkelte typer opplysninger vi er pålagt å beholde over visse tidsrom. Dette gjelder særlig informasjon knyttet til innsamlinger og transaksjoner av penger. Vi har også en berettiget interesse i å oppbevare opplysninger om innsamlinger og givere som dokumentasjon. Dette er blant annet fordi det kan oppstå saker hvor det blir reist spørsmål eller rettet krav som krever at vi kan dokumentere dere. I disse tilfellene vil vi skjule dataene for offentligheten og bevare dem på et sted hvor få ansatte vil ha tilgang til å se dem. 

Informasjon om gjennomførte innsamlinger må være synlig i ett år fra innsamlingen var ferdig, av hensyn til giverne. Etter dette kan vi skjule innsamlingen fra offentligheten dersom innsamler ønsker dette.

Bruk av underleverandører

For å kunne levere en best mulig tjeneste har vi i Spleis inngått avtaler med ulike underleverandører. For det tilfelle at vi bruker en underleverandør har vi inngått databehandleravtaler som skal regulere hvordan de behandlinger dine personopplysninger på vegne av oss. 

Enkelte av våre underleverandører holder til utenfor EU/EØS. For de tilfeller at vi bruker leverandører utenfor EU/EØS vil vi sikre at det finnes lovlig overføringsgrunnlag, for eksempel ved å ha på plass EUs standardkontrakter (SCC). Våre leverandører kan ikke bruke dine opplysninger til andre formål enn det de er innhentet for.

Spørsmål og klager

Hvis du mener vi bryter personvernreglene eller er misfornøyd med behandlingen av din henvendelse, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss, slik at vi kan gi svar og avklare eventuelle misforståelser. Du kan sende din henvendelse til hei@spleis.no 

Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Informasjon om det finner du på Datatilsynets nettsider.

Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

 1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
 2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
 3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×