Vilkår for bruk

Sist endret 27. april, 2017.

Velkommen til Spleis!

Spleis er en norsk folkefinansieringstjeneste som jobber for å gjøre det lekende lett å samle inn penger til gode idéer og fine formål. Vårt mål er å lage den beste og enkleste tjenesten for deg som ønsker å samle inn penger til et bestemt formål.

Tjenesten er levert av SpareBank 1 Spleis AS, og er åpen for alle - uavhengig hvilken bank du er kunde i.

Selv om vi jobber for å være så enkle som mulig, så trenger vi “vilkår for bruk”. Vi vet det er kjedelig, men vilkår er viktig. Vi anbefaler deg derfor å lese vilkårene slik at du forstår hva det innebærer.

Godkjenning av vilkår

Når du tar i bruk tjenestene våre innebærer det at du godkjenner disse vilkårene, som er avtalen mellom deg og oss. Vilkårene er alltid tilgjengelig for deg som en lenke nederst på våre nettsider, i tillegg på steder hvor det er særlig relevant.

Priser

Tjenesten koster ingenting for privatpersoner, men vi tar i dag en avgift på 5% av totalt innsamlet beløp på innsamlinger hvor pengene går til organisasjoner. Avgiften trekkes fra det totale innsamlede beløpet før utbetaling. Avgiften inkluderer også kostnadene vi har hver gang noen gjør en innbetaling (det banker gjerne kaller «transaksjonskostnader»).

Innsamler må ha norsk bankkonto

For å få utbetalt pengene fra en innsamling må du ha konto i norsk bank. Vi kan med andre ord ikke utbetale penger til kontoer i utenlandske banker.

Før vi utbetaler det innsamlede beløp til oppgitt norsk bankkonto, vil vi gjennomføre en identitetskontroll av innsamler. Renter på innsamlede midler tilfaller Spleis frem til disse utbetales til innsamler eller de blir tilbakebetalt til giver.

Du må være fylt 15 år for å kunne samle inn penger

Du må være fylt 15 år for å kunne bruke våre tjenester til å arrangere innsamling av penger til et bestemt formål. Det er altså en aldersgrense for å opprette en spleis.

Merk! Det er ikke aldersgrense for å gi penger til en innsamling, men ønsker å minne deg som bruker tjenesten om at Markedsføringsloven regulerer markedsaktiviteter og at det er krav om særlig aktsomhet ved markedsføring rettet mot barn.

Tilbakebetaling

Ved innsamlinger hvor man skal samle inn en bestemt sum (målbeløp) er vilkåret at målet må nås innen fastsatt innsamlingsperiode for at pengene skal utbetales til innsamler. Dersom målet ikke nås innen tidsfristen vil pengene betales til hver enkelt giver tilsvarende innbetalt sum. Dette gjelder ikke for innsamlinger med åpent målbeløp.

Tilbakebetaling til givere vil også bli gjennomført i tilfeller hvor innsamler/innsamlingen er i strid med vilkårene for tjenesten eller det oppstår uklarhet om hvem som er rettmessig ansvarlig for en innsamling.

Misbruk og lovbrudd tillates ikke

Misbruk av Spleis og bruk av tjenesten i strid med vilkårene eller til formål som bryter Norges lover er ikke tillatt.

Vi ønsker at tjenesten skal brukes til fine, reelle og hyggelige formål, hvor man hverken skader eller sårer andre. Vi forbeholder oss derfor retten til å stenge tilgangen til tjenesten for brukere eller avslutte innsamlinger som bryter med dette, eller dersom tjenesten brukes på en måte som vi vurderer som etisk uakseptabel eller som er egnet til å skade Spleis sin merkevare og rennomé. Dette kan skje uten forvarsel, men vi vil naturligvis varsle deg om dette så snart det er praktisk mulig. Mislighold på dette området er å anse som vesentlig og gir oss rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Til de mer teknisk anlagte: Det er ikke tillatt å skaffe seg tilgang til tjenestene ved bruk av andre metoder enn det brukergrensesnittet legger opp til. Det er heller ikke lov å forstyrre tjenestene utover hva som kan betraktes som normal bruk.

Formålet må være reelt og informasjon korrekt

Vi i Spleis tror på redelighet og sannferdighet. Vi holder ikke ting skjult og vi gir ikke villedende informasjon. Vi stiller samme krav til deg som bruker. Vi forutsetter at informasjonen du oppgir er korrekt, og at formålet du samler inn penger til er reelt. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere eller innsamlinger som bryter med dette kravet.

Tjenesten er personlig og du er selv ansvarlig for innholdet

Tjenesten er personlig og kan ikke overdras eller på annen måte overlates til eller brukes av andre enn den som registrert som bruker.

Spleis er ikke ansvarlig for innhold som brukes for å beskrive en innsamling. Med andre ord, det er du som bruker som er ansvarlig for innholdet du legger inn på innsamlingssiden din. I den forbindelse ønsker vi å minne deg om at åndsverkloven regulerer bruk og publisering av innhold som er fremstilt av andre enn deg selv.

Vi forbeholder oss retten til å gjennomgå og vurdere om innholdet er ulovlig eller bryter med retningslinjene våre. Vi forbeholder oss også retten til å modifisere, fjerne eller nekte å vise innhold i tilfeller hvor vi mener innholdet oppleves som støtende, eller bryter med våre vilkår eller gjeldende lovverk. I slike tilfeller lover vi å sende deg en mail på adressen du har registrert.

Som bruker er du selv ansvarlig for bruk og aktivitet knyttet til innsamlingsaksjonene som arrangeres. Likeledes er du ansvarlig for å opptre aktsomt og redusere risikoen for misbruk gjennom å holde informasjon om passordet du bruker på tjenesten utilgjengelig for andre.

Rapportering til skattemyndigheter for innsamler

Spleis tilbyr i dag ikke rapportering i forhold til fradragsberettigede gaver. Som innsamler er du derfor selv ansvarlig for eventuell skatteplikt på pengene du samler inn. På generell basis kan man si at innsamlinger til skattepliktige virksomheter er skattepliktige, mens innsamlinger til hobbyer og veldedige formål er skattefrie. Dette som utgangsgpunkt, altså. Du finner mer informasjon om dette på Skatteetatens nettsider.

Innsamler er selv ansvarlig for å vurdere eventuell merverdiavgiftsplikt og innbetale avgift til myndighetene dersom innsamlingen innebærer at giver mottar en gjenytelse som utløser avgiftsplikt. Merverdiavgiftsplikt utløses når det skjer en omsetning av varer eller tjenester etter merverdiavgiftsloven § 3-1. Rene gaveoverføringer anses ikke som omsetning etter merverdiavgiftsloven. Dette finner du mer informasjon om på Skatteetatens nettsider.

Vilkårene kan endres

Vi jobber med å videreutvikle Spleis og det gjør at også vilkårene kan endre seg over tid. Vi lover å holde deg oppdatert dersom vi endrer vilkårene for bruk. De til enhver tid gjeldende versjon av vilkårene er tilgjengelige på vår nettside og vil gjelde for alle pågående og nye innsamlinger.

Ved godkjenning av vilkårene akseptere du at varsler om vilkårsendringer og alle andre meldinger gis ved elektronisk kommunikasjon til deg på oppgitt kontaktinformasjon. Bruker av tjenesten plikter å holde sin kontaktinformasjon oppdatert.

Informasjon til givere

Å gi sin støtte til noen som trenger penger til å realisere én idé, et prosjekt eller et bestemt formål er en god ting. Men å gi penger er selvfølgelig frivillig: du bestemmer selv hvilke formål du ønsker å støtte og hvor mye du eventuelt gir. For mottakerne er det litt “alle monner drar”-tanken som gjelder. Mange små bidra kan realisere store drømmer.

Du kan i dag gi penger på tre måter: enten med Vipps, bankkort eller mCASH. Du velger selv. Hvis innsamlingen har et bestemt målbeløp som må oppnås, og dette ikke oppnås innen tidsfristen, vil du få refundert beløpet du har betalt inn.

Som giver kan du velge om du ønsker å være anonym overfor innsamler. Men vi ber deg uansett oppgi e-postadressen din slik at vi kan informere deg om status på innsamlingen. Vi bruker aldri denne informasjon til annet enn å kontakte deg direkte. Kortnummer håndteres på en sikker måte av våre partnere på betaling, Vipps, Stripe og mCASH.

Om vårt ansvar

Vi i Spleis jobber hardt for å lage en enkel og god tjeneste for deg. Vi kan imidlertid ikke garantere at du når det målet du har satt deg for en innsamling du arrangerer. Vi kan heller ikke garantere at tjenesten til enhver tid er feilfri og at det ikke kan forekomme tilfeller der tjenesten i perioder ikke er tilgjengelige for deg.

Vårt ansvar er begrenset til at vi dekker eventuelle direkte tap du måtte få ved bruk av tjenesten og som er en følge av at vi har opptrådt uaktsomt. Ansvaret vårt omfatter ikke indirekte tap og er begrenset til maksimalt NOK 2.000,-

Erstatningsansvaret betinger at du ikke har brukt tjenesten på en måte som bryter med vilkårene våre og omfatter ikke forhold som knytter seg til innhold brukt i innsamlingen eller krav fra tredjeparter i forbindelse med eventuell krenking av deres rettigheter. Det er den som starter en innsamling som er ansvarlig for bruken av innsamlede midler. Spleis har ikke ansvar overfor givere som har deltatt i innsamlingen.

Alle forhold relatert til tjenesten reguleres av norsk rett, med Oslo tingrett som verneting.

**

Vel, det var alt. Vi håper ikke det skremte deg. Vilkårene er skrevet slik for å gjøre det ryddig for alle parter. Om du har spørsmål send oss gjerne en mail på hallo@spleis.no.

Hilsen Spleis-teamet.

Nettleseren din trenger en oppdatering

Det er ikke sikkert Spleis fungerer eller vises riktig. Oppdater nettleseren

×