LukkVi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer om personvern på Spleis eller finn lenken igjen i bunnen av siden.

Vilkår for giverdata – personopplysninger

Sist endret 25. februar, 2022.

Vilkår for å motta personopplysninger for organisasjoner som benytter giverdata

I forbindelse med bruk av giverdata kan organisasjoner ta i bruk følgende funksjonalitet.

 • Samtykkeløsning for å motta informasjon om givere for å innrapportere gave til skatteetaten (kun tilgjengelig for organisasjoner som er omfattet av gavefradragsordningen til Skatteetaten

 • Samtykkeløsning for motta oppdateringer og informasjon fra organisasjonen ut over den konkrete spleisen (kun tilgjengelig for organisasjoner)

Informasjon om givere

Spleis vil basert på givers samtykke tilby en tjeneste for å tilgjengeliggjøre kundedata som kan lastes ned fra organisasjonens brukersted på spleis.no.

Dette omfatter de kundedata som er nødvendige for at organisasjonen skal kunne innrapportere gaver til skatteetaten på vegne av giver og/eller kundedata som kun er beregnet for videre kommunikasjon med giver.

Overføring og behandling skal skje i overenstemmelse med den nærmere beskrivelse nedenfor.

Overføring og behandling av personopplysninger

SB1 Spleis er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles om innsamler og giver for å tilby tjenesten Spleis, slik dette er nærmere beskrevet i vilkårene for bruk av tjenesten. Behandlingsgrunnlaget er å oppfylle avtale med innsamler og giver jf.GDPR artikkel 6.1 b). 

Videre er Spleis behandlingsansvarlig for innhenting, lagring og overføring av de opplysninger som er nødvendige for skatterapportering og for å bli kontaktet av organisasjonen. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra giver for å tilby tjenesten tilrettelegging for skatterapportering og for å bli kontaktet av organisasjonen.

Giver mottar informasjon om at tjenesten, dersom giver ønsker det, kan omfatte overføring av personopplysninger til organisasjonen, for de kundedata som er nødvendige for at organisasjonen skal kunne innrapportere gaver til skatteetaten på vegne av giver.

Giver får på gavetidspunkt anledning til å samtykke til at det skal foretas innrapportering av gave til skatteetaten, ved aktiv avhuking og innleggelse av nødvendig informasjon. Spleis legger videre til rette for at giver kan gi sitt samtykke til å bli kontaktet av organisasjonen, for å motta oppdateringer og informasjon fra organisasjonen ut over den konkrete spleisen.

Organisasjonen er selv behandlingsansvarlig for de personopplysninger de behandler om innsamler og givere, herunder de kundedata som mottas fra Spleis som bl.a. er nødvendige for å innrapportere gaven til skatteetaten på vegne av giver. Opplysningene skal ikke benyttes til andre formål og skal slettes når formålet er opphørt.

Organisasjonen er selv ansvarlig for å tilby giver muligheten for å trekke tilbake sitt samtykke til skatterapportering og til å bli kontaktet av organisasjonen, ved å oppgi kontaktinformasjon for avmelding i Spleis samtykkeløsning.

Personopplysninger Spleis overfører om giver basert på samtykke er:

 • Beløp

 • Tidspunkt for betaling

 • Epost fra giver (kun hvis giveren har samtykket til å bli kontaktet av organisasjonen)

 • Telefonnummer (kun hvis giveren har samtykket til å bli kontaktet av organisasjonen)

 • Fornavn (kun hvis giveren vil ha skattefradrag)

 • Etternavn (kun hvis giveren vil ha skattefradrag)

 • Postnummer (kun hvis giveren vil ha skattefradrag)

 • Adresse (kun hvis giveren vil ha skattefradrag)

 • Fødselsnummer (kun hvis giveren vil ha skattefradrag)

Partene skal sikre at overføring og behandlinger skjer på en måte som ivaretar personvernsikkerheten, herunder at personopplysningenes konfidensialitet ivaretas ved overføringen. Partene har forøvrig et selvstendig ansvar som behandlingsansvarlige for at videre behandling skjer i overenstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

 1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
 2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
 3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×