LukkVi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer om personvern på Spleis eller finn lenken igjen i bunnen av siden.

Tilleggsvilkår – Digital dugnad

Sist endret: 4. mars 2024

Digital dugnad er en spesialutviklet tjeneste rettet mot klubber og lag slik at de kan arrangere salgsdugnad på en enkel og trygg måte. Tjenesten kan også benyttes av andre organisasjoner og privatpersoner. Disse tilleggsvilkår gjelder i tillegg til vilkår for bruk av Spleis ovenfor Dugnadsansvarlig (innsamler), mottaker, deltaker og sluttkunden (giver). Spleis kjøper inn produkter fra seriøse produkteverandører og sørger for lager og utsendelse av produkter til leveringsadressen til den som kjøper produktene gjennom tjenesten (sluttkunde). Spleis kan også inngå avtale med produktleverandør(er) som selv står for lager og utsendelse av produkter til leveringsadressen til den som kjøper produktene gjennom tjenesten (sluttkunde). Produktleverandør er ansvarlig for produktets beskaffenhet og kvalitet. Eventuelle spørsmål eller reklamasjoner om produktet må derfor rettes til produktleverandør. Spleis kan være behjelpelig med videreformidling av eventuelle spørsmål eller reklamasjoner knyttet til produktet. For øvrige spørsmål knyttet til tjenesten Digital dugnad, ber vi om at du kontakter oss via kontaktinformasjon opplyst på spleis.no.

Spleis sørger for at alle innbetalinger går gjennom tjenesten på en trygg og god måte, og utbetaler overskuddet fra dugnadssalget direkte til den konto som er oppgitt av Dugnadsansvarlig eller mottaker, dersom den er en annen person/juridisk person.

Gjennomføring av digital dugnad

Den som oppretter en digital dugnad på Spleis (Dugnadsansvarlig) bestemmer hvilke produkter som skal selges, hvem som skal motta overskuddet fra salgsdugnaden (mottaker) og kan eventuelt invitere deltakere til dugnaden.

Deltakerne blir invitert til å delta på den digitale dugnaden ved at Dugnadsansvarlig tilgjengeliggjør en link til spleisen og på denne måten får hver enkelt Dugnadsdeltaker hver sin personlige salgsside tilknyttet den digitale dugnaden.

I kontrollpanelet har Dugnadsansvarlig kontroll på hvem som deltar i dugnaden og hvilke produkter hver enkelt har solgt. Dersom det er kommet inn rene donasjoner gjennom en dugnadsdeltakers salgsside vil dette også bli registrert på dugnadsdeltakeren.

Juridiske forpliktelser mellom partene

Dugnadsansvarlig eller mottaker, dersom den er en annen person/juridisk person, er den som faktisk selger de fysiske produkter direkte til sluttkunde. Sluttkunde er den som kjøper ett eller flere av de tilbudte produktene og tilkjennegir sitt ønske ved å velge produkt og antall i spleisen og innbetale et forskudd til spleisen tilsvarende total salgspris.

Dugnadsansvarlig og mottaker forplikter seg til å kjøpe utvalgte produkter av Spleis, og/eller en ekstern produktleverandør, til de til enhver tid gjeldende innkjøpspriser oppgitt på relevant sted på spleis.no. Forpliktelsen gjelder kun det antall produkter som faktisk blir solgt gjennom salgsdugnaden.

Spleis gis rett og plikt til å gi en ekstern produktleverandør, dets medhjelper eller Spleis sine leverandører en løpende salgsordre på vegne av Dugnadsansvarlig/mottaker/sluttkunde, for å gjennomføre dugnaden og levere bestilte produkter. Spleis eller en ekstern produktleverandør iverksetter utsendelse av solgte produkter direkte til sluttkunde. Dette kan først gjennomføres etter at mottaker har godkjent den digitale dugnaden med tilhørende vilkår.

Spleis gis videre rett og plikt til å betale mottatt faktura fra produktleverandør med bruk av forhåndsbetalt beløp på spleisen. Disse fakturaene vil være nedlastbare på spleis.no. I de tilfeller der Spleis har kjøpt inn produkter fra produktleverandører til eget lager, blir betaling for solgte produkter belastet forhåndsbetalt beløp på spleisen i forbindelse med utbetaling av spleisen.

Når den digitale dugnaden er avsluttet vil Spleis utbetale overskudd fra dugnaden inklusive eventuelle donasjoner til mottaker. Priser og kostnader for dugnadsspleis finner du på spleis.no/pris.

Skatt og merverdiavgift

Dugnadsanvarlig eller mottaker, dersom den er en annen person/juridisk person, er selv ansvarlig for eventuell skatteplikt på pengene fra salget og vurdere eventuell merverdiavgiftsplikt og innbetale avgift til myndighetene, herunder utsendelse av salgsdokumentasjon til sluttkunde.

Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

  1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
  2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
  3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×