LukkVi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer om personvern på Spleis eller finn lenken igjen i bunnen av siden.

Tilleggsvilkår – Fond i gave

Sist endret: 29. april 2024

Om tjenesten fond i gave

Fond i gave er en tjeneste utviklet i samarbeid mellom Spleis og SpareBank 1 – bankene (heretter kalt banken/bankene). Gjennom fond i gave – løsningen kan innsamler samle inn penger fra for eksempel familie og venner (heretter kalt giver) via Spleis med sikte på langsiktig sparing, typisk til barn. Det er imidlertid viktig å merke seg at det er innsamler/gavemottaker som er mottaker av beløpet, og det er mottaker som eier pengene og kan disponere disse fritt, ikke barnet. Det er altså ikke barnet som er gavemottaker.

Disse tilleggsvilkår gjelder ovenfor innsamler/gavemottaker og giver, og gjelder i tillegg til vilkår for bruk av Spleis. Ved motstrid mellom disse tilleggsvilkår og vilkår for bruk av Spleis, er det disse tilleggsvilkårene som gjelder.

Slik fungerer det

Innsamling via fond i gave skjer ved at innsamler etablerer fond i gave i nettbanken/mobilbanken, for så å distribuere en link til gavesiden til potensielle givere, f.eks familie og venner. Ved å klikke på linken, kommer giver inn på en nettside hos Spleis (heretter kalt gavesiden). Gavesiden administreres via nettbanken/mobilbanken og kan ikke endres på spleis.no. Innholdet på gavesiden er ikke søkbar på www.spleis.no, men kan sees av alle som har tilgang til URL-adressen som står i nevnte link.

Det beløp som samles inn via gavesiden, overføres regelmessig (inntil daglig) fra Spleis til innsamlers bankkonto, som inngår i innsamlers aksjesparekonto. Banken foretar videre daglig trekk fra bankkontoen, for å gjennomføre kjøp av verdipapirfond som avtalt med innsamler. Andelene i verdipapirfond blir plassert på samme aksjesparekonto (på underliggende depot- og/eller verdipapirkonto). Med unntak av en kostnad knyttet til digitalt gratulasjonskort (se nedenfor), vil beløpet overføres i sin helhet til innsamlers bankkonto, og kostnader ved bruk av tjenesten dekkes av SpareBank 1.

Som en tilleggstjeneste tilbyr Spleis også giver å kjøpe et digitalt gratulasjonskort med personlig gavehilsen, som distribueres til innsamler. Pris for slik gratulasjonskort er 15 kroner inkl. mva.

Gave gitt som gavekort

Dersom en giver ønsker å ta initiativ til en gave, kan giver velge å gi et gavebeløp øremerket til kjøp av verdipapirfond, som gis sammen med en personlig hilsen (heretter kalt gavekort).

Gavekort kan gis uavhengig av om gavemottaker (typisk barnets foresatte) har opprettet tjenesten «fond i gave» med tilhørende gaveside. Dersom gavemottaker ikke allerede har opprettet «fond i gave» med tilhørende gaveside, må gavemottaker gjøre dette i nettbank/mobilbank for å kunne innløse gavekortet. Ved opprettelse av «fond i gave» i nettbank/mobilbank velger gavemottaker også blant et utvalg av verdipapirfond banken tilbyr, hvilke(t) fond gavekortet skal investeres i. Gavemottaker innløser gavekortet mot sin nyopprettede gaveside, eller tidligere etablerte gaveside, ved å taste gavekortets unike gavekortkode inn på gavesiden.

Beløp som samles inn via gavesiden, både innløste gavekort og gavebeløp gitt direkte via gavesiden, overføres regelmessig (inntil daglig) fra Spleis til gavemottakers (typisk barnets foresattes) bankkonto. Denne bankkontoen inngår i gavemottakers aksjesparekonto. Banken foretar så daglig trekk fra bankkontoen, for å gjennomføre kjøp av verdipapirfond som avtalt mellom banken og gavemottaker. Andelene i verdipapirfond blir plassert på samme aksjesparekonto (på underliggende depot- og/eller verdipapirkonto). Med unntak av et gebyr for opprettelse og administrasjon av gavekort (se nedenfor), vil beløpet overføres i sin helhet til gavemottakers bankkonto, og øvrige kostnader for bruk av tjenesten dekkes av SpareBank 1.

Dersom gavemottaker ikke har innløst gavekortet mot sin gaveside, innen 9 måneder fra gavekortet ble kjøpt, vil gavebeløpet bli tilbakebetalt til giver.

Ved utstedelse av gavekort er det viktig å huske på at det er gavemottaker som er mottaker av beløpet og eier av pengene, typisk barnets foresatte, og ikke barnet selv.

Pris for opprettelse og administrasjon av gavekort utgjør 15 kroner inkl. mva.

Spesielle forhold å være oppmerksom på

Giver er selv ansvarlig for å vurdere om man stoler på innsamler/gavemottaker. Giver har ingen garanti for at innsamler/gavemottaker faktisk overfører pengene til barnet, eller bruker pengene til det som har vært oppgitt som gaveformålet. Ved utstedelse av gavekort kan gavebeløpet også bli tilbakeført til giver, for eksempel dersom gavemottaker ikke innløser gavekortet mot en gaveside, innen 9 måneder. Gavemottakere (typisk barnets foresatte) må være oppmerksom på at gaven blir tilbakeført til giver dersom man ikke oppretter «fond i gave» i nettbank/mobilbank, og innløser gavekortet mot gavesiden innen fristen på 9 måneder fra gavekortet ble kjøpt.

Spleis har ikke ansvar overfor givere, heller ikke givere som har deltatt i en innsamling via fond i gave og/eller kjøpt gavekort.

Innsamler må være fylt 18 år for å kunne etablere fond i gave – løsningen. Ved utstedelse av gavekort må gavemottaker være fylt 18 år.

Det kan ikke gis gaver via fond i gave - løsningen som pr. giver overstiger NOK 50.000 pr. 7 dager, eller NOK 200.000 pr. år. Dette gjelder uavhengig hvor mange gavesider vedkommende giver betaler til, eller hvor mange gavekort giver kjøper.

Det er kun kunder i en SpareBank 1 – bank som tilbyr tjenesten fond i gave, som kan opptre som innsamler/gavemottaker via fond i gave. Innsamler/gavemottaker må også ha opprettet aksjesparekonto og inngått nødvendige avtaler med banken for å opprette en gaveside tilknyttet fond i gave. Et gavekort kan ikke bli innløst før gavemottaker har utført nevnte handlinger.

Et gavekort har en maks varighet på 9 måneder fra kjøpsdato, og vil bli tilbakebetalt til giver dersom det ikke er innløst mot en gaveside innen fristen.

Gavesiden har ingen utløpsdato. Gavesiden er åpen inntil innsamler/gavemottaker velger å aktivt skru den av.

Juridiske forpliktelser, ansvarsbegrensning

Spleis sørger for at alle innbetalinger fra giver videreformidles til den bankkonto innsamler har utpekt på en trygg og god måte, og at gavebeløpet utbetales direkte til innsamlers bankkonto, som Spleis har fått oppgitt av Banken. Spleis er videre ansvarlig for å produsere og distribuere gavehilsen.

Den videre håndteringen av beløpet på bankkontoen, hvor innestående blir brukt til å kjøpe verdipapirfond gjennom daglige trekk fra innsamlers bankkonto, er et forhold mellom banken og innsamler, som Spleis ikke er ansvarlig for. Dette reguleres i eget avtaleforhold mellom Banken og innsamler.

Gave gitt som gavekort

Inntil gavekort er innløst mot en gaveside vil gavebeløpet stå på klientkonto hos Spleis. Først når gavekortet er innløst mot en gaveside av gavemottaker (typisk barnets foreldre), vil pengene bli overført til gavemottakers bankkonto, som inngår i gavemottakers aksjesparekonto.

Den videre prosessen med kjøp av verdipapirfond er et forhold mellom gavemottaker og dennes SpareBank 1 – bank, som Spleis ikke er ansvarlig for. Dette reguleres i eget avtaleforhold mellom banken og gavemottaker.

Dersom gavemottaker ikke har innløst gavekortet mot gavesiden innen 9 måneder etter gavekortets ble kjøpt, vil Spleis tilbakebetale beløpet til giver. Spleis kan også sende påminnelser til gavemottaker før slik tilbakebetaling skjer.

Gebyr for utstedelse og administrasjon av gavekort tilfaller i sin helhet Spleis, uavhengig av om beløpet investeres av gavemottaker eller tilbakeføres til giver.

Eventuelle renter på innbetalt beløp, fra innbetalingen er gjennomført og frem til beløpet utbetales til mottaker eller blir tilbakebetalt til giver, tilfaller Spleis.

Informasjon om deling av opplysninger

For at banken skal gjennomføre nødvendige og lovpålagte oppgaver etter hvitvaskingsregelverket vil Spleis kunne dele nødvendig informasjon som givers telefonnummer, epost og gavebeløp til mottakers bank. Alle transaksjoner via fond i gave vil også ha en fast tekst som gjør banken i stand til å skille gavene fra andre transaksjoner, hvor blant annet Spleis ID og tittel på gavesiden vil fremgå.

For at Spleis kan levere tjenesten, vil Spleis motta følgende opplysninger fra innsamlers/gavemottakers bank:

  • Navn på Kundens barn (fra Fritekstfelt)

  • Formål med sparingen (fra Fritekstfelt)

  • Hvilke fond det spares i

  • Kontoeier og mottaker av pengene

  • Kontonummer for utbetaling

Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

  1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
  2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
  3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×