LukkVi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer om personvern på Spleis eller finn lenken igjen i bunnen av siden.

Tilleggsvilkår – Fond i gave

Sist endret: 1. desember 2023

Om tjenesten fond i gave

Fond i gave er en tjeneste utviklet i samarbeid mellom Spleis og innsamlers SpareBank 1 – bank (heretter kalt banken). Gjennom fond i gave – løsningen kan innsamler samle inn penger fra for eksempel familie og venner (heretter kalt giver) via Spleis med sikte på langsiktig sparing, typisk til barn. Det er imidlertid viktig å merke seg at det er innsamler som er mottaker av beløpet, og det er mottaker som eier pengene, ikke barnet.

Disse tilleggsvilkår gjelder ovenfor innsamler og giver, og gjelder i tillegg til vilkår for bruk av Spleis. Ved motstrid mellom disse tilleggsvilkår og vilkår for bruk av Spleis, er det disse tilleggsvilkårene som gjelder.

Slik fungerer det

Innsamling via fond i gave skjer ved at innsamler etablerer fond i gave i nettbanken/mobilbanken, for så å distribuere en link til gavesiden til potensielle givere, f.eks familie og venner. Ved å klikke på linken, kommer giver inn på en nettside hos Spleis (heretter kalt gavesiden). Gavesiden administreres via nettbanken/mobilbanken og kan ikke endres på spleis.no. Innholdet på gavesiden er ikke søkbar på www.spleis.no, men kan sees av alle som har tilgang til URL-adressen som står i nevnte link.

Det beløp som samles inn via gavesiden, overføres regelmessig (inntil daglig) fra Spleis til innsamlers bankkonto, som inngår i innsamlers aksjesparekonto. Banken foretar videre daglig trekk fra bankkontoen, for å gjennomføre kjøp av verdipapirfond som avtalt med innsamler. Verdipapirfondene blir plassert på samme aksjesparekonto (på underliggende depot- og/eller verdipapirkonto). Med unntak av en kostnad knyttet til digitalt gratulasjonskort (se nedenfor), vil beløpet overføres i sin helhet til innsamlers bankkonto, og kostnader ved bruk av tjenesten dekkes av SpareBank 1.

Som en tilleggstjeneste tilbyr Spleis også giver å kjøpe et digitalt gratulasjonskort med personlig gavehilsen, som distribueres til innsamler. Pris for slik gratulasjonskort er 15 kroner inkl. mva.

Spesielle forhold giver og innsamler bør være oppmerksom på

Giver er selv ansvarlig for å vurdere om man stoler på innsamler. Giver har ingen garanti for at innsamler faktisk overfører pengene til barnet, eller bruker pengene til det som har vært oppgitt som gaveformålet. 

Spleis har ikke ansvar overfor givere, heller ikke givere som har deltatt i en innsamling via fond i gave.

Innsamler må være fylt 18 år for å kunne etablere fond i gave – løsningen.

Det kan ikke gis gaver via fond i gave - løsningen som pr. giver overstiger NOK 50.000 pr. 7 dager, eller NOK 200.000 pr. år. Dette gjelder uavhengig hvor mange gavesider vedkommende giver betaler til.

Det er kun kunder i en SpareBank 1 – bank som kan opptre som innsamler via fond i gave.

Gavesiden har ingen utløpsdato. Gavesiden er åpen inntil innsamler velger å aktivt skru den av.

Juridiske forpliktelser, ansvarsbegrensning

Spleis sørger for at alle innbetalinger fra giver videreformidles til den bankkonto innsamler har utpekt på en trygg og god måte, og at gavebeløpet utbetales direkte til innsamlers bankkonto, som Spleis har fått oppgitt av Banken. Spleis er videre ansvarlig for å produsere og distribuere gavehilsen.

Den videre håndteringen av beløpet på bankkontoen, hvor innestående blir brukt til å kjøpe verdipapirfond gjennom daglige trekk fra innsamlers bankkonto, er et forhold mellom banken og innsamler, som Spleis ikke er ansvarlig for. Dette reguleres i eget avtaleforhold mellom Banken og innsamler.

Informasjon om deling av opplysninger

For at banken skal gjennomføre nødvendige og lovpålagte oppgaver etter hvitvaskingsregelverket vil Spleis kunne dele nødvendig informasjon som givers telefonnummer, epost og gavebeløp til mottakers bank. Alle transaksjoner via fond i gave vil også ha en fast tekst som gjør banken i stand til å skille gavene fra andre transaksjoner, hvor blant annet Spleis ID og tittel på gavesiden vil fremgå.

For at Spleis kan levere tjenesten, vil Spleis motta følgende opplysninger fra innsamlers bank:

  • Navn på Kundens barn (fra Fritekstfelt)

  • Formål med sparingen (fra Fritekstfelt)

  • Hvilke fond det spares i

  • Kontoeier og mottaker av pengene

  • Kontonummer for utbetaling

Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

  1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
  2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
  3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×