OKKUPASJONEN LIVE: 1940 - 1945
10 262 kr
51 givere
Avsluttet

En tjeneste fra SpareBank 1

10 262 kr68 % av 15 000 kr

OKKUPASJONEN LIVE: 1940 - 1945

Pengene som kommer inn går i sin helhet til å drive prosjektet videre fram mot 8. mai 2023 (tilsvarer 8. mai 1945).

Dette er tredje runde med innsamling til dette prosjektet. «Okkupasjonen live: 1940 - 1945» er et femårig dokumentarprosjekt med livetvitring og liveposting av okkupasjonen av Norge fra 1940 til 1945. Vi har nå kommet til året 1942, så det er i underkant av tre år igjen. 

Vi har en del løpende utgifter som vi håper å få dekket gjennom gaver. Se punktet "Innsamlede midler" lenger nede.

Forrige runde lyktes vi i å samle inn omtrent kr. 13 000. Pengene har i sin helhet gått til prosjektet. Vi trenger fortsatt midler til gjennomføringen og setter derfor igang en ny spleis.

Prosjektet følges i den kanalen man ønsker, enten via Facebook, Twitter, Instagram eller nettsiden:

https://facebook.com/okkupasjonen (10 200 følgere per juni 2020)

https://twitter.com/okkupasjonen (3900 følgere per juni 2020)

https://www.instagram.com/okkupasjonen/ (500 følgere per juni 2020)

https://okkupasjonen.no (søkbart arkiv)

Bakgrunn og formål

Prosjektet går ut på at vi fra dag til dag publiserer store og små hendelser fra krigen, og det er et mål å få med private og nære historier fra bygd og by som kanskje ikke er så kjent fra før.

«Okkupasjonen live: 1940 - 1945» er et ideelt, frivillig og ikke-kommersielt dokumentarprosjekt som skal bidra til historiebevissthet og -opplysning. Målet er å fange interesse hos nye generasjoner og vedlikeholde kunnskapen hos de resterende. Okkupasjonen kan følges som en levende, fengende og presis dokumentarisk historie fra dag til dag gjennom fem år, fra mars 2018 (mars 1940) til 8. mai 2023 (8. mai 1945). På den måten skal krigshistorien bli mer spennende og levende å forholde seg til, og prosjektet skal bidra til å bevare historien for nåtid og ettertid. Det er også et mål at prosjektet skal kunne leses inn i vår tid og stimulere til debatt rundt opptakten til krigen, hva som skjedde under okkupasjonen og nåtidens verdenssituasjon.

De yngste generasjonene er desidert lettest å nå via bruk av sosiale medier fremfor tradisjonelle kilder som litteratur og biblioteker. Med dette prosjektet får man levert historien gratis hver dag, og det skal stimulere til læring, debatt og utforsking blant skoleelever, studenter og lærere.

Økonomisk støtte vil bidra til å nå tusenvis av mennesker i Norge, i tillegg til folk som har interesse for dette i andre skandinaviske land.

Med fremming av betalte innlegg på Facebook og Twitter samt annonsering på Google blir målgruppene lettere å nå.

Andre verdenskrig i Norge må aldri glemmes. Historien må holdes vedlike, slik at vi unngår at historien gjentar seg; “Aldri mer 9. april!”

Kilder

Prosjektet baseres på en rekke kilder og materialer fra andre verdenskrig. Mange kilder er lånt på biblioteket eller funnet på internett, per i dag i overkant av 150 kilder totalt. Det er kjøpt inn en god del litteratur, og det er ønskelig å kunne kjøpe inn flere kilder/bøker for å forenkle det videre prosjektarbeidet. Det er også mottatt donasjoner i form av bøker fra ivrige følgere.

Økonomisk støtte vil forbedre muligheten til innkjøp av litteratur. Enkel tilgang på kildene er essensielt i dette prosjektarbeidet. Kildeliste er lagt ut på Okkupasjonen.no, slik at alle kan følge med på hvilke kilder som benyttes. Kildelisten blir fortløpende utvidet etter hvert som flere kilder kommer til.

I tillegg til disse kildene vil historier fra privatpersoner og personlige dagbøker bli brukt. Folk kan også komme med innspill og korrigeringer til det som blir publisert.

Vi er også så heldige at vi er partnere med Festningsverk.no og Krigsbilder.net for vederlagsfri bruk av bilder.

Publisering

Publisering skjer i hovedsak gjennom fire plattformer:

- Facebook

- Twitter

- Instagram

- Okkupasjonen.no (arkiv)

Fra dag til dag publiseres innlegg på disse plattformene. Innleggene samsvarer, slik at informasjonen som deles på de ulike plattformene er lik. Nettsiden Okkupasjonen.no fungerer som et arkiv, basert på en tidslinje. Her kan man også bla i en kalender og søke seg frem til hva som skjedde på en spesifikk dato. Arkivet er til enhver tid tilgjengelig.

Følgere

Prosjektet startet 6. mars 2018 og pågår til 8. mai 2023 (som tilsvarer frigjøringsdagen 8. mai 1945). Facebook-siden har per juni 2020 over 10 200 følgere, Twitter-kontoen over 3900 og Instagram rundt 500. 

Mange lærere, skoleklasser, pedagoger og historikere følger prosjektet. Hele skoleklasser har fått beskjed av sin lærer om å følge prosjektet som hjemmelekse.

Innsamlede midler

Prosjektet har passert to år, og det trengs fortsatt midler til følgende:

- Abonnement på publiseringsløsningen vår (kr. 4000 per år)

- Fast abonnement på Aftenposten arkiv (kr. 3000 per år)

- Innkjøp av kilder/bøker

- Leie av serverplass

- Annonsering/fremming av innlegg i sosiale medier

Potensielle virkninger

Prosjektet har som mål å bidra til følgende samfunnsmessige virkninger:

- Terskelen for å finne informasjon og interessere seg for denne viktige delen av historien vår blir lavere for folk flest.

- De yngste generasjonene er desidert lettest å nå via bruk av sosiale medier fremfor tradisjonelle kilder som bøker, annen litteratur og biblioteker. Med dette prosjektet får man presist levert historien gratis, hver dag.

- Prosjektet stimulerer til læring, debatt og utforsking blant skoleelever, studenter, lærere og befolkningen for øvrig.

- Med økonomisk prosjektstøtte vil lesermassen øke, gjennom fremming av såkalt betalte innlegg på Facebook, Twitter og Google.

- Man bidrar til å holde en viktig del av norsk historie levende for fremtiden.

Jeg håper med dette at prosjektet anerkjennes som fruktbart og samfunnsnyttig, og at du har lyst til å bidra! Innsamlede midler går selvfølgelig i sin helhet til prosjektet.

Prosjektredaktør: Andreas G. Hesselberg

Omtaler

Prosjektet er omtalt på NRK P1 Møre og Romsdal samt i to lokalaviser på Sunnmøre. Se mer her: https://okkupasjonen.no/omtaler/

Prosjektet er også omtalt i svært positive ordelag på både Twitter og Facebook. Et utdrag presenteres nedenfor. Flere omtaler kan ses her.

Opprettet av
Identifisert med BankID
Pengene utbetales til ANDREAS GEOCACHER HESSELBERG
Del innsamlingen
Facebook
E-post
Lenke
Instagram
Bygg inn
ANDREAS GEOCACHER HESSELBERG er ansvarlig for innholdet i denne innsamlingen og for at pengene går til angitt formål. Mistanke om brudd på våre vilkår? Rapporter den til oss.
Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

  1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
  2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
  3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×