Okkupasjonen live: 1940 - 1945
22 745 kr
122 givere
Avsluttet

En tjeneste fra Logo SpareBank 1

151% av målet oppnådd
22 745 kr151 % av 15 000 kr

Okkupasjonen live: 1940 - 1945

Pengene som kommer inn går i sin helhet til å drive prosjektet videre fram mot mai 2023 (tilsvarer mai 1945).

«Okkupasjonen live: 1940 - 1945» er et femårig dokumentarprosjekt med livetvitring og liveposting av okkupasjonen av Norge fra 1940 til 1945. Vi har nå kommet til høsten 1943, så det er i underkant av to år igjen.

Vi har en del løpende utgifter som vi trenger å få dekket gjennom gaver: 

  • Abonnement på publiseringsløsning (Hootsuite)
  • Abonnement på serverplass
  • Abonnement på Aftenposten arkiv
  • Innkjøp av kildematerialer

Overskytende midler går til fremming av innlegg i sosiale medier. I forrige runde samlet vi inn omtrent 10 000 kroner. Pengene har i sin helhet gått til prosjektet. Vi trenger fortsatt midler til gjennomføringen og setter derfor i gang en ny spleis.

Prosjektet følges i den kanalen man ønsker, enten via Facebook, Twitter, Instagram eller nettsiden:

https://facebook.com/okkupasjonen 

https://twitter.com/okkupasjonen 

https://www.instagram.com/okkupasjonen/ 

https://okkupasjonen.no (søkbart arkiv)

Bakgrunn og formål

«Okkupasjonen live: 1940 - 1945» er et ideelt, frivillig og ikke-kommersielt dokumentarprosjekt som skal bidra til historiebevissthet og -opplysning. Målet er å fange interesse hos nye generasjoner og vedlikeholde kunnskapen hos de resterende. Okkupasjonen kan følges som en levende, fengende og presis dokumentarisk historie fra dag til dag gjennom fem år, fra mars 2018 (mars 1940) til mai 2023 (mai 1945). På den måten skal krigshistorien bli mer spennende og levende å forholde seg til, og prosjektet skal bidra til å bevare historien for nåtid og ettertid. Det er også et mål at prosjektet skal kunne leses inn i vår tid og stimulere til debatt rundt opptakten til krigen, hva som skjedde under okkupasjonen og nåtidens verdenssituasjon.

Andre verdenskrig i Norge må aldri glemmes. Historien må holdes ved like, slik at vi unngår at historien gjentar seg; “Aldri mer 9. april!”

Kilder

Prosjektet baseres på en rekke kilder og materialer fra andre verdenskrig. Mange kilder er lånt på biblioteket eller funnet på internett, per i dag i overkant av 150 kilder totalt. Det er kjøpt inn en god del litteratur, og det blir fortløpende kjøpt inn flere aktuelle kilder/bøker for å forenkle prosjektarbeidet. Ivrige følgere har også donert bøker til oss.

Kildeliste er lagt ut på Okkupasjonen.no, slik at alle kan følge med på hvilke kilder som benyttes. Kildelisten blir fortløpende utvidet etter hvert som flere kilder kommer til.

I tillegg til disse kildene vil historier fra privatpersoner og personlige dagbøker bli brukt. Folk kan også komme med innspill og korrigeringer til det som blir publisert.

Vi er også så heldige at vi er partnere med Festningsverk.no og Krigsbilder.net for vederlagsfri bruk av bilder.

Potensielle virkninger

Prosjektet har som mål å bidra til følgende samfunnsmessige virkninger:

- Terskelen for å finne informasjon og interessere seg for denne viktige delen av historien vår blir lavere for folk flest.

- De yngste generasjonene er desidert lettest å nå via bruk av sosiale medier fremfor tradisjonelle kilder som bøker, annen litteratur og biblioteker. Med dette prosjektet får man presist levert historien gratis, hver dag.

- Prosjektet stimulerer til læring, debatt og utforsking blant skoleelever, studenter, lærere og befolkningen for øvrig.

- Man bidrar til å holde en viktig del av norsk historie levende for fremtiden.

Jeg håper med dette at prosjektet anerkjennes som fruktbart og samfunnsnyttig, og at du har lyst til å bidra!

Prosjektet er tidligere omtalt på NRK P1 og i noen regionale aviser. 

Prosjektredaktør: Andreas G. Hesselberg

Opprettet av
Identifisert med BankID
Pengene utbetales til ANDREAS GEOCACHER HESSELBERG
Del innsamlingen
Facebook
E-post
Lenke
Instagram
Plakat
Bygg inn
ANDREAS GEOCACHER HESSELBERG er ansvarlig for innholdet i denne innsamlingen og for at pengene går til angitt formål. Mistanke om brudd på våre vilkår? Rapporter den til oss.

Se hva andre spleiser på 🙌

Tenker du på å lage en spleis til noe du brenner for? Vi har samlet et knippe inspirerende spleiser under!

Se spleiser vi digger
Se flere spleiser vi digger

Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

  1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
  2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
  3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×