Støtt reindriftsfamiliene mot utbyggerne.
1 467 750 kr
4 133 givere
Avsluttet

En tjeneste fra SpareBank 1

104% av målet oppnådd
1 467 750 kr104 % av 1 400 000 kr

Støtt reindriftsfamiliene mot utbyggerne.

Alle pengene vil gå til å hjelpe Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Motvind Norge med saksomkostningene.


Det har vært rettsak med krav om stans i arbeidene ved Øyfjellet vindkraftverk. Advokatene til Eolus og Aquila Capital krever til sammen over 2 millioner kroner i saksomkostninger fra Jillen Njarke reinbeitedistrikt på Øyfjellet, og ca. 25 millioner kroner per uke i garanti for tapt fortjeneste hvis de må stanse utbyggingen i påvente av endelig dom. Dette er unormalt høye saksomkostninger, og advokatene til Eolus og Aquila Capital sa at dette var på grunn av at reinbeitedistriktet hadde inngått avtale med Motvind, og at Motvind «sto bak» søksmålet. 

Vi tenker det er rettsikkerhet det handler om. 

Å ha fått disse motpartene der reinen skal flyttes, beite og kalve, over Vesterfjellan, beskrives som et mareritt. Eolus bruker droner og helikopter for å sjekke om reineierne faktisk flytter reinen. De tre familiene må bruke tiden i møter hvor de presses til å inngå en avtale som i praksis vil føre til nedleggelse. Det som blir sagt blir brukt mot dem. Reinflokken splittes. Reinen kan komme seg over, mener Eolus og Aquila Capital, selv om den må tvinges mot det den er redd for. 


Reinbeitedistriktet ser ingen annen utveg enn å prøve saken for retten, men kunne ikke klart det uten avtale om økonomisk hjelp fra Motvind hvis de taper og ilegges saksomkostninger. Motvind Norge har derfor valgt å støtte dem.

 Så høye saksomkostninger er ikke annet enn latterlig, men sånn er det altså å være internasjonalt kapitalfond og kapitalsterk vindkraftutbygger. Får de det ikke som de vil med å ta seg til rette, ved å bygge før alle tillatelser og avtaler er på plass, så søker de å knuse motparten med økonomiske midler.Det er mye som står på spill nå. Siden svenske Eolus fikk en gratis konsesjon for noen år siden, er selskapet videresolgt til tyske Aquila Capital, og konsesjonsområdet er nå pantsatt for 315 000 000 euro. Det er bare å gange med 10 så får du beløpet i kroner.

Dette er altså ingen rettferdig prosess, men det lille reinbeitedistriktet mot det tyske fondet Aquila Capital. De gjør som de vil og nå trenger de også penger for å få dekket advokatkontorene Haavind og Bahr sine utgifter. Så la oss hjelpe advokatene, Eolus og stakkars Aquila Capital slik at de får betalt for arbeidet de gjør med å slakte Vesterfjellan og hindre reinen i å komme fram. Det skulle bare mangle! 

Motvind Norge har tidligere samlet inn 500 000 kr til samme formål, men må samle inn mer. Vi har satt 1,4 millioner i innsamlingsbeløp for å dekke eventuelle gebyrer i tillegg.

Hvis reinbeitedistriktet får midlertidig forføyning går saken videre til tingretten og de innsamlede midlene vil bli benyttet til dette. Hvis det blir endelig seier i retten i siste instans, går pengene tilbake til Motvind Norge og til andre tiltak mot vindkraftutbygging.

Foto: Ole Henrik Kappfjell Motvind Norge - Eivind Salen 

Motvind-Bevar Øyfjellet - Lena Mellingen 

Opprettet av
Identifisert med BankID
Pengene utbetales til

Orgnr. 825 539 972

Del innsamlingen
Facebook
E-post
Lenke
Instagram
Plakat
Bygg inn
Lena Therese Mellingen er ansvarlig for innholdet i denne innsamlingen og for at pengene går til angitt formål. Mistanke om brudd på våre vilkår? Rapporter den til oss.

Se hva andre spleiser på 🙌

Tenker du på å lage en spleis til noe du brenner for? Vi har samlet et knippe inspirerende spleiser under!

Se spleiser vi digger
Se flere spleiser vi digger

Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

  1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
  2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
  3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×