Jeg løper for likeverd, trygghet, håp og fremtid
0 kr
0 givere
156 dager igjen

En tjeneste fra SpareBank 1

0 kr0 % av 2 000 kr

Jeg løper for likeverd, trygghet, håp og fremtid

Det er en menneskerett å kjenne på likeverd, bli behandlet med respekt og bli anerkjent. Det er en menneskerett å få uttrykke seg, få lov å være barn og kjenne på trygghet. Det er en menneskerett å ikke bli utsatt for vold, overgrep og trakassering.

Like Mye Verdt er et «paraplyprosjekt» som tar for seg kvinners rettigheter og innflytelse i tre ulike land med en del like problemstillinger. Landene som er inkludert under dette prosjektet er Nepal, Bangladesh og India. Det som går igjen i disse landene er, blant annet manglende likestilling, vold og overgrep mot kvinner, mangel på gode utdanningstilbud, manglende arbeidsrettigheter, barneekteskap, utfordringer med rettigheter på land og eiendom, arbeidsledighet og rusmisbruk.

Utfordringene varierer fra land til land, men det er mange likhetstrekk. Disse problemstillingene rammer jenter og kvinner direkte eller indirekte.

Normisjon jobber med ulike metoder for å bekjempe disse samfunnsutfordringene. Som en hovedoverskrift har Normisjon fokus på å legge til rette for at menneskers basisbehov ivaretas. Dette være seg; utdanning, rettferdig lønn i verdig arbeid, likeverd og verdig behandling, samt rettigheter knyttet til eiendom og bolig. Ved å dekke disse behovene gir det rom for ro og for videre utvikling i landet, hvor også kvinner får sin fortjente plass og stemmerett i samfunnet.

Under tittelen utdanning ligger det flere betydninger. Utdanning handler om opplæring og bevisstgjøring – faglig, sosialt og relasjonelt. Her jobber Normisjon innenfor flere segmenter. Eksempler på dette arbeidet er:

· Bevisstgjøring blant kvinner og menn om rettigheter og likeverd

· Arbeid for kjønnsnøytralisering i politiske og sentrale roller i samfunnet

· Gode skoletilbud for barn og unge, som også inkluderer fokus på barnevern og barns rettigheter

· Selvhjelpsgrupper og helsetilbud for jenter/kvinner som har blitt utsatt for vold og overgrep

· Opplæring i barneoppdragelse og barns rettigheter

· Informasjonsarbeid blant kvinner og menn som forebygger kjønnsbasert vold, i og utenfor hjemmet

· Opplæring i arbeidsrettigheter og HMS

· Arbeidsopplæring og arbeidstrening blant kvinner – gi de verktøy for å bidra i forsørgerrollen

· Informasjonsarbeid, samtalegrupper og forebyggende arbeid knyttet til rusmisbruk

· Opplysningsarbeid og opplæring, blant lokale ledere og tillitspersoner, om kvinners rettigheter og problematikken knyttet til kjønnsbasert vold

Dette er noen eksempler på hvordan Normisjon jobber for å skape endring og bety en forskjell.

Det er en menneskerett å kjenne på likeverd, bli behandlet med respekt og bli anerkjent.Det er en menneskerett å få uttrykke seg, få lov å være barn og kjenne på trygghet.Det er en menneskerett å ikke bli utsatt for vold, overgrep og trakassering.Din støtte betyr en stor forskjell for jenter og kvinner i Nepal, Bangladesh og India.

Alle mennesker er LIKE MYE VERDT!

Vær med å bevis det.

Opprettet av
Ikke identifisert med BankID ennå
Pengene utbetales til

Orgnr. 860 474 522

Del innsamlingen
Facebook
E-post
Lenke
Instagram
Plakat
Bygg inn
Marthe Rein Haga er ansvarlig for innholdet i denne innsamlingen og for at pengene går til angitt formål. Mistanke om brudd på våre vilkår? Rapporter den til oss.
Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

  1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
  2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
  3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×