LukkVi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer om personvern på Spleis eller finn lenken igjen i bunnen av siden.
Vi minner om at det er innsamler som er ansvarlig for innholdet i denne spleisen og at du bør sette deg godt inn i saken før du gir ditt bidrag. Det finnes mer informasjon om vaksiner og vaksinasjon på www.fhi.no
Prosjektbilde for Bidra til å stoppe innføring av vaksinepass og krav om vaksinasjon!

Bidra til å stoppe innføring av vaksinepass og krav om vaksinasjon!

Foreningen for Fritt Vaksinevalg vil sørge for at hele summen går uavkortet til juridisk bistand knyttet til innføring av vaksinepass og press overfor helsepersonell og andre om å ta vaksiner som vil være indirekte vaksinetvang.

TUSEN TAKK TIL ALLE DERE SOM HAR STØTTET VÅR SPLEIS! 

VI HAR OPPNÅDD VÅRT OPPRINNELIGE MÅL MED Å SAMLE INN 250 000 KRONER, MEN SOM DERE KANSKJE VET KAN OMKOSTNINGENE FOR Å KJØRE DISSE SAKENE INN I RETTSSYSTEMET BLI MYE MER OMFATTENDE ENN DETTE BELØPET. 

DERFOR HAR VI NÅ DOBLET BELØPET DA DET SANNSYNLIGVIS VIL VÆRE NØDVENDIG I VÅRT VIDERE ARBEID.

 

Foreningen for Fritt Vaksinevalg har nå engasjert et advokatfirma for å gjøre en juridisk avklaring av våre grunnleggende rettigheter i forhold til innføring av et vaksinepass.

Vi mener et vaksinepass vil frata de som av ulike årsaker er uvaksinerte grunnlov-festede rettigheter, og at dette er i strid med menneskerettighetene i medhold av Den europeiske Menneskerettighetskonvensjon som er inkorporert i norsk rett og andre nasjonale bestemmelser. 

Et vaksinepass kan i praksis bety at en person som ikke kan eller ikke ønsker å la seg vaksinere blir utestengt fra store deler av samfunnet. Det har først vært snakk om reiser over landegrensene, men vil snart også kunne gjelde muligheten til å delta på ulike arrangementer, konserter, sport- og fotballkamper, delta i ulike forsamlinger, besøke restauranter eller komme tilbake på jobb eller skole.

Det å ta vaksiner vil da bli inngangsbilletten til å ferdes fritt og delta i samfunnet. De uvaksinerte vil bli diskriminert basert på et medisinsk valg. Vaksinasjon i Norge er frivillig. Dersom vaksinasjon kreves for visse aktiviteter, er den ikke lengre noe reelt frivillig valg.

Vi mener at innføring av et vaksinepass vil stride mot Grunnloven og grunnleggende menneskerettigheter, retten til et informert samtykke, vern om personvern, retten til arbeid, respekt for privatlivet, begrensninger i forsamlings- og organisasjonsfrihet, og frata mennesker retten til bevegelsesfrihet.

Innføring av vaksinepass kan ikke begrunnes medisinsk da vaksinene ikke har vist at de kan stoppe smittespredning.  Sitat fra Folkehelseinstituttet: "Det er ikke dokumentasjon for at vaksinene beskytter mot å bli smittet. Det er også usikkert om vaksinen beskytter mot at den vaksinerte smitter videre."  Således vil det ikke være noen medisinsk begrunnelse for å utestenge noen som ikke er vaksinert. 

All vaksinering innebærer en risiko. Vaksinene mot Covid-19 har foreløpig fått en betinget godkjenning, og vi har ingen kunnskap om langtidseffektene. Ved all type vaksinering vil noen oppleve å få bivirkninger. Derfor er det en menneskerett å selv kunne vurdere denne risikoen og ta et fritt og informert valg uten noen form for press eller sanksjoner i form av tap av grunnleggende rettigheter.

Vi har derfor startet opp denne pengeinnsamlingen for at et advokatfirma kan gjennomføre en juridisk vurdering av gyldigheten, lovmessigheten og omfanget av offentlige reguleringer om vaksinering samt fremsettelse av rettslige krav overfor myndighetene i tilknytning til bl.a. innføringen av plikt til vaksinepass, myndighetenes plikt til å informere saklig og sannferdig og det medisinskfaglige og juridiske grunnlaget for nedstengingen av samfunnet.  

Videre mener vi at informasjonen fra myndighetene knyttet til vaksinering er misvisende og at flere arbeidstakere, f.eks. helsepersonell, nå blir presset til å vaksinere seg mot deres egen vilje. Vi vil videre vurdere andre aspekter ved eventuell myndighetsmisbruk knyttet til vaksinering overfor enkeltpersoner.

Videre vil vi, på et noe senere tidspunkt, vurdere om det er grunnlag for å få behandlet eventuelle menneskerettighetsbrudd gjennom domstolsapparatet og/eller klager til internasjonale klagedomstoler som f.eks. Europeisk menneskerettsdomstol og/eller EFTA-domstolen.

Vi mener at myndighetene er i ferd med å innføre en indirekte vaksinetvang, og at vaksinepass vil bli frivillig tvangsvaksinering.


Hjelp oss med å bevare våre grunnleggende rettigheter og beskytte våre sivile friheter overfor ulovlige statlige inngrep.

                    Foreningen for Fritt Vaksinevalg – min kropp – mitt samtykke

                               www.frittvaksinevalg.com

Bidra til å stoppe innføring av vaksinepass og krav om vaksinasjon!

556 815 kroner innsamlet

1 458 givere
Avsluttet 05.11.2021
111% av 500 000 kr
Foreningen for Fritt Vaksinevalg sitt profilbilde
Foreningen for Fritt Vaksinevalg
Verifisert
Sigurd Nes står bak spleisen
Avsluttet
Del innsamlingen
Facebook
Twitter
Plakat
Sigurd Nes er ansvarlig for innholdet i denne innsamlingen og for at pengene går til angitt formål. Mistanke om brudd på våre vilkår? Rapporter den til oss.

Se hva andre spleiser på 🙌

Tenker du på å lage en spleis til noe du brenner for? Vi har samlet et knippe inspirerende spleiser!
Se flere spleiser vi heier på

Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

  1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
  2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
  3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×