Klimabrølets interaktive brølegenerator - en kunstinstallasjon for verdens lengste brøl
23 855 kr
59 givere
Avsluttet
Denne knappen scroller ned til dele-knappene, hvorav den første heter «Del på Facebook».

En tjeneste fra Logo SpareBank 1

5% av målet oppnådd
23 855 kr5 % av 400 000 kr

Klimabrølets interaktive brølegenerator - en kunstinstallasjon for verdens lengste brøl

Bli med og folkefinansier denne fantastiske kunstinstallasjonen, som spiller av brøl gjennom kommende stortingsperiode for å minne deg og meg og politikere om at vi må ta modige valg for klima og natur.

Klimabrølet er en partipolitisk uavhengig forening, med mål om at våre folkevalgte iverksetter tiltak slik av vi kan begrense global oppvarming til godt under 2 grader og sikre mer natur. Dette er i tråd med Paris-avtalen og det internasjonale naturpanelets anbefalinger.

Vårt bidrag er å bygge bred folkelig oppslutning om de modige tiltakene våre folkevalgte må treffe på vegne av oss alle - nå. I år bygger vi på arven fra 2019, og lager verdenshistoriens lengste brøl. Vi skal brøle i fire år, sammen med 1000 bedrifter og organisasjoner, i hele landet.

Fredag 27.august på Eidsvoll plass vil det bli premiere på en kunstinstallasjon som skal spille av brøl med lyd og bilde (spilles inn på www.klimabrolet.no) gjennom hele den kommende stortingsperioden. Kunstinstallasjonen skal flyttes Norge rundt, og er også tenkt å delta på sentrale klima- og naturbegivenheter i utlandet. Den vil skape stor oppmerksomhet og engasjement, og skal bidra til å gi våre politikere mot til å ta de krevende valgene som trengs for å håndtere klima- og naturkrisen. Vi er i dialog med flere organisasjoner om å være vertskap for installasjonen på turné i Norge.

Hva trenger vi penger til?

Installasjonen er i en avsluttende prosjekteringsfase, hvor vi samarbeider med frivillige kunstnere, designere og arkitekter i utviklingen av installasjonen og opplevelsen. Se nedenfor for en detaljert beskrivelse av kunstinstallasjonen.

I slutten av mai har vi en større del-innbetaling knyttet til innkjøp av materialer til kunstinstallasjonen samt honorarer til fagfolk som er med på å lage den. Selve konstruksjonen vil kreve innkjøp av aluminiumsramme, metallplater til overflaten, dekor utvendig, festemateriell, bein og forsegling. I tillegg til materialkost vil det også knytte seg kostnader til en produksjonsleder som har det overordnede ansvaret for at at kunstinstallasjonen blir utformet.

Med din støtte til kunstinstallasjonen vil du være med på å muliggjøre verdens lengste brøl for klima og natur. Alle bidrag er verdifulle!

-----------

Mer informasjon om kunstinstallasjonen

Klimabrølets kunstinstallasjon
Kunstinstallasjonen er skulpturell og interaktiv. Den understreker Klimabrølets rolle og aksjon, som gir publikum mulighet til å oppleve og delta i verdens lengste brøl. Den har en lydforsterkende form og effekt, og vekker refleksjoner om naturen og mennesket.

Den er et attraktivt blikkfang. Formen er en 12-sidig megafon, som holdes oppe av trær. De påminner om naturens betydning, og hva som vil skje om vi ikke gjør noe.

Den lydforsterkende formen er en megafon, en ropert, en mulighet, og et rom. Det er en trinnvis forståelse av installasjonen og aktiviteten. Utsiden er dekket av farger og tekstur. Når man kommer nærmere vil flere detaljer i overflaten komme til syne og det er kontrast mellom utside og innside. Mellom trærne i megafonens ende er en åpning med informasjon om verdens lengste brøl og hvilken betydning hver og ens bidrag har.

Innsiden av installasjonen lever: der er pulserende lys, lyd og brøl. Nysgjerrighet og interesse vekkes. Reflekterende overflatemateriale gir glød og variasjon til lyset. Romklang påvirker lyden. I pulserende pausemodus vises de innspilte brølene kontinuerlig. Lydnivåene justeres hensynstagende til installasjonens omgivelser. Brølene som sees og høres bevitner at verdens lengste brøl er i gang. De skifter i en kontinuerlig strøm: hver dag og hver time sendes nye deltakeres brøl ut. Det er “a call for action”. Det haster.

Etterlatt inntrykk

Informasjonsskiltet mellom trærne oppfordrer til deltakelse i verdens lengste brøl. Installasjonen igangsetter refleksjon og engasjement gjennom interaksjon. Det er en sanselig opplevelse gjennom bruk av ulike medier som bilde, lys og lyd, integrert i en kunstnerisk og romlig skulptur. Sansene stimuleres utenfra, samtidig som publikum erfarer den innvendige kroppslige forandringen deres brøl gir. Endorfiner. Urinstinkt. Styrke. Sinne. Glede. Samhold. Publikum erfarer at sitt bidrag til fellesskapet har betydning.

Opplevelse og interaksjon

Publikum tar plass inne i megafonen, de stående som sittende. Pulseringen i hvilemodus forandrer seg når publikum entrer den. Megafonen responderer audiovisuelt oppfordrende, som en dialog. Installasjonens sensorer registrerer lyd og bevegelse, slik at alle mennesker og former for brøl er universelt inkludert. Stumme kan veive med armene, sjenerte kan brøle forsiktig, kohorten kan brøle sammen.

Når publikum brøler påvirkes megafonen. Ut fra hvor sterkt og hvor lenge, gis publikum en audiovisuell responderende opplevelse i form av bilde, animasjon, lyseffekter og lyd: brølene reflekteres i megafonens respons. I publikums brøleøyeblikk inkorporeres brølet med lyden av allerede innspilte brøl, og danner et fyldig, felles lydbilde. De opplever å brøle sammen med andre, i verdens lengste brøl.

De visuelle effektene inni megafonen er bakteppet for den kroppslige utførelsen. Publikum oppfordres til å ta bilde og video, som de deler via sosiale medier og andre kanaler.

Vi føler oss trygge på at barn og unge kommer til å elske installasjonen.

GDPR

Brøl samles allerede inn på Klimabrølets nettside (www.klimabrolet.no). Her orienteres publikum om bruk av brøl, og signerer på samtykkeerklæring via Vipps eller Facebook. Når så brølene er spilt inn, lastet brølene opp via 4G modem som er installert i installasjonen, slik at brølene integreres i installasjonens visninger.

Det er altså kun de registrerte brølene på Kliambrolet.no som avspilles i installasjonen. Grunnet GDPR registreres ikke selve interaksjonen i kunstinstallasjonen.

Formidling og merverdi

Installasjonen har sin første plassering foran Stortinget fram opp mot valget i 2021. Den skal reise videre til ulike lokasjoner, innendørs som utendørs, gjennom hele 4-årsperioden. Fast med installasjonen medfølger informasjon om hvordan publikum kan spille inn brøl, og registrere dem på Klimabrølets netteside. Via nettsiden blir innspillingene integrert i verdens lengste brøl.

Klima og natur betyr noe for alle. Samarbeidspartnere i ulike bransjer eller organisasjoner kan benytte installasjonen til å sette lys på sine bidrag, deres faglige vinkling til klima- og natursaken og sitt engasjement til fellesskapet. Den fungerer som et blikkfang og er en engasjerende interaktiv opplevelse. Med påvirkningskraft. Den skal skape aktualitet igjen og igjen, og binde Norge sammen.

Installasjonen kan kombineres til samarbeidspartneres øvrige formidling og informasjonsmateriale, på for eksempel konferanser, museer, events og konferanser. Faglige eksempler kan være havplast, klimaflyktninger, utdødde kulturer, demokratisk deltakelse.

Opprettet av
Klimabrølet

VerifisertLene Bonesmo Solberg er ansvarlig for spleisen

Pengene utbetales til

Orgnr. 922 182 736

Del innsamlingen
Facebook
E-post
Lenke
Instagram
Plakat
QR-kode
Bygg inn
Lene Bonesmo Solberg er ansvarlig for innholdet i denne innsamlingen og for at pengene går til angitt formål. Mistanke om brudd på våre vilkår? Rapporter den til oss.

Se hva andre spleiser på 🙌

Tenker du på å lage en spleis til noe du brenner for? Vi har samlet et knippe inspirerende spleiser under!

Se spleiser vi heier på
Se flere spleiser vi heier på

Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

  1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
  2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
  3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×