Prosjektbilde for Støtt utviklingshemmede i Ukraina

Støtt utviklingshemmede i Ukraina

Alle pengene som samles inn går til arbeidet for utviklingshemmede i og fra Ukraina.

Personer med utviklingshemming er ekstra utsatt i krig og kriser. Selv om det er vanskelig å få oversikt over situasjonen inne i Ukraina nå, forteller organisasjoner fra landet og nabolandene om forferdelige forhold. Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE), Handikappede barns foreldreforening (HBF), Autismeforeningen i Norge og Stiftelsen SOR går nå sammen om en felles Spleis. Pengene går til organisasjoner som jobber for utviklingshemmede i Ukraina.

European Disability Forum, Inclusion Europe, og EASPD hadde torsdag 10.mars en felles pressekonferanse om situasjonen for personer med utviklingshemming i Ukraina og deres familier. Dette er alle anerkjente organisasjoner som jobber for og med funksjonsnedsatte i Europa. Det organisasjonene forteller er dypt alvorlig og bekrefter det vi vet fra før. Funksjonsnedsatte er ekstra utsatt i slike situasjoner.

Mange med utviklingshemming har liten eller ingen mulighet for å evakuere. Selv å komme seg til tilfluktsrom er vanskelig for mange. Utviklingshemmede og deres familier mangler personlig assistanse, tilbud er nedstengt og tilfluktsrom og fluktmuligheter er ikke tilgjengelig for folk med funksjonsnedsettelse. Det er også en fare for at personell forlater institusjoner for ivareta egne familier.

Milan Šveřepa , direktør i Inclusion Europe forteller følgende på pressekonferansen:

“There are 260 thousand people with intellectual disabilities in Ukraine. Most of them – and their families – cannot leave their homes to protect themselves. There are 30,000 of people with intellectual disabilities in residential care homes. They are at grave risk of being left without food, supplies, or care as staff leave the areas.”

Artikkel 11 i funksjonsevnekonvensjonen, CRPD, omhandler risikosituasjoner og humanitære nødssituasjoner. Her slås det fast at en skal «treffe alle nødvendige tiltak for å sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne beskyttelse og sikkerhet i risikosituasjoner, herunder væpnet konflikt, humanitære nødssituasjoner og naturkatastrofer». NFU, LUPE, HBF, Autismeforeningen og Stiftelsen SOR understreker at dette også må gjelde under dagens situasjon i Ukraina.

Nabolandene og organisasjoner i disse landene gjør nå en enorm innsats for å bistå flyktninger fra Ukraina. Det meldes også om at det nå kommer mange med funksjonsnedsettelse. Norge må bistå disse i dette arbeidet. Det er også avgjørende viktig at Norge og norske kommuner nå bidrar til at flyktninger med utviklingshemming kan komme til og blir tatt i mot i Norge.

Vi har nå i fellesskap opprettet en Spleis for å samle inn penger til arbeidet som nå gjøres for utviklingshemmede i Ukraina. Pengene vil gå til Inclusion Europe sin innsamling. 

PS! Pågrunn av at Spleis ikke kan utbetale til internasjonale organisasjoner vil pengene først bli overført til Stiftelsen SOR og så i sin helhet bli utbetalt til Inclusion Europe sin innsamling.

Støtt utviklingshemmede i Ukraina

276 975 kroner innsamlet

460 givere
Avsluttet 01.04.2022
STIFTELSEN SOR mottar pengene
Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE), Handikappede barns foreldreforening (HBF), Autismeforeningen i Norge og Stiftelsen SOR
Verifisert
Cato Brunvand Ellingsen står bak spleisen
Avsluttet
Del innsamlingen
Facebook
E-post
Lenke
Instagram
Plakat
QR-kode
Bygg inn
Cato Brunvand Ellingsen er ansvarlig for innholdet i denne innsamlingen og for at pengene går til angitt formål. Mistanke om brudd på våre vilkår? Rapporter den til oss.

Se hva andre spleiser på 🙌

Tenker du på å lage en spleis til noe du brenner for? Vi har samlet et knippe inspirerende spleiser!
Se flere spleiser vi heier på

Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

  1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
  2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
  3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×