Prosjektbilde for Bli med og stopp gjengroing av Valdres

Bli med og stopp gjengroing av Valdres

Landskapsskjøtsel på Aurdalsåsen i 2023

Når er det skog på Bjørgovarden? 

Aurdal og Kruk Løypelag (AKL) skaper naturglede gjennom tilrettelegging av skiløyper mellom Tonsåsen og Kruk i Valdres. Vi opplever den økende gjengroingen siden stølsaktivitet med beitedyr for det meste er slutt på i vårt område. 

Derfor ønsker vi å mobilisere alle friluftsglade med engasjement for vårt fjellområde til å bli med i vårt spleiselag for å leie inn profesjonelle bønder/landskapspleiere til å gjøre beiting i utvalgte områder med de fantastiske boergeitene, i samarbeid med grunneiere. Om Boergeit | NorBoer

Vi inviterer alle til å bidra etter evne:

-HYTTEEIERE PÅ AURDALSÅSEN

-GRUNNEIERE I FJELLET

-FASTBOENDE I VALDRES 

-RIKE TANTER OG ONKLER

-BEDRIFTER I VALDRES

-NORD-AURDAL KOMMUNE

-ALLE ANDRE MED ENGASJEMENT FOR FJELLET 

AKL går foran og bidrar med 10.000,- og håper mange blar opp og får spleisen til å fly - TUSEN TAKK! Kan vi klare å samle inn 120.000?

Pengene vil bli brukt i vår første sesong, sommeren 2023 i perioden fra juni til båndtvangen opphører 20. august Båndtvang - Nord-Aurdal kommune. Etter en evaluering av initiativet høsten 2023, vil vi vurdere å gjøre spleiselaget til et årlig initiativ. For å stagge gjengroingen trengs det beitetiltak over mange år, en stor oppslutning i 2023 vil kunne legge grunnlaget for det.

Planen i 2023 er å ha en flokk på om lag 80 dyr som bruker såkalt Nofence - Verdens første digitale gjerdesystem bjeller som sikrer styring med hvor geitene beiter uten at fysiske gjerder er nødvendige. AKL velger ut områder med tett skog i samråd med grunneiere, typisk hvor det er stier både vinter og sommer, alle områder vil være på utsiden av hytteområdene. Antallet dyr og varighet på beite perioden avgjøres av hvor vellykket denne spleise aksjonen blir. Alle innsamlede midler går utelukkende til beiting.

Effekten av beitingen blir åpnere kratt- og fjellbjørk områder og slik sett får vi et vakrere og mer tilgjengelig fjell for tur aktiviteter. 

Boergeitene er robuste, intelligente, sosiale og trygge dyr som ofte engasjerer voksne og barn som er i kontakt med dem. Slik sett skaper tiltaket økt liv og trivsel i fjellet. Geitene har normal sykdomsrisiko som andre husdyr og alle oppfordres til å ikke å mate dem. 

Pågående forskning indikerer også at denne formen for beiting har god klimaeffekt gjennom redusert oppvarming og økt karbonbinding.

Her kan du lese diverse avis omtale om denne satsingen:

Leder Avisa Valdres sept 22: Debatt, Leder | Boargeitene kan gjera jobben (avisa-valdres.no)

Artikkel sept 22: Beitedyr, Nord-Aurdal | Boergeitene i gang med ryddejobben på Aurdalsåsen (avisa-valdres.no)

Om gjengroing og beiting i Valdres: Avisa Valdres (avisa-valdres.no)

Tusen takk for at du blir med i vårt felles spleiselag for enda bedre trivsel på fjellet!

Bli med og stopp gjengroing av Valdres

34 600 kroner innsamlet

75 givere
88 dager igjen
28% av 120 000 kr
Denne knappen scroller ned til dele-knappene, hvorav den første heter «Del på Facebook».
Del innsamlingen
Facebook
E-post
Lenke
Instagram
Plakat
QR-kode
Bygg inn
AURDAL OG KRUK LØYPELAG er ansvarlig for innholdet i denne innsamlingen og for at pengene går til angitt formål. Mistanke om brudd på våre vilkår? Rapporter den til oss.

Se hva andre spleiser på 🙌

Tenker du på å lage en spleis til noe du brenner for? Vi har samlet et knippe inspirerende spleiser!
Se flere spleiser vi heier på

Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

  1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
  2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
  3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×