Støtt USS i rettssakene om felling av ulv
224 700 kr
200 givere
Avsluttet

Støtt USS i rettssakene om felling av ulv

WWF har reist søksmål mot staten for å stanse lisensfellingen av ulv. USS er partshjelper til støtte for staten.  Landsstyret har besluttet å åpne for at deler av søksmålet finansieres ved folkeinnsamling, eller såkalt «crowdfunding». 

Rovvilt har i all tid vært et viktig saksområde for USS, og saken berører direkte flere av USS medlemskommuner. Ved å tre inn som partshjelper for staten tar ikke USS stilling for eller mot ulv, men USS syn er at ulvebestanden skal forvaltes i tråd med bestandsmålet og Stortingets vilje, og at vedtakene om lisensfelling derfor må iverksettes. 

Hovedforhandling er berammet i Oslo tingrett i slutten av april 2018. WWFs begjæringer om midlertidig forføyning om stans av ulvejakten har allerede vært behandlet i to runder i Oslo tingrett. Regjeringen har nå besluttet at ytterligere tre ulv skal felles, og det kan ikke utelukkes at det kan komme flere søksmål. Det betyr at rettsprosessene om uttak av ulv kan bli tidkrevende og kostbare. USS arbeider for å fremme medlemskommunenes interesser i mange ulike utmarkssaker. For å unngå at arbeidet med ulvesaken går på bekostning av USS arbeid med andre saker, har landsstyret besluttet at deler av søksmålet finansieres utenfor kontingenten.

For folkeinnsamlingen i ulvesakene gjelder følgende retningslinjer:

1.
Formålet med innsamlingen er å dekke USS' utgifter som partshjelper for staten i rettssakene mellom WWF og staten om uttak av ulv. Mer informasjon om ulvesakene fremgår av USS sine hjemmesider (www.uss.no). 

Hjemmesiden nyhetssider vil bli fortløpende oppdatert etter hvert som ulvesakene utvikler seg. Resultatet av de enkelte sakene etter hvert som de blir avsluttet vil også fremgå her. 

2.
Ved innsamlingen benyttes tjenesten Spleis.no som leveres av SpareBank 1 Spleis AS. Vilkår for tjenesten fremgår av
www.spleis.no

3.
Både kommuner, virksomheter og privatpersoner og andre som ønsker å være med å støtte USS som partshjelper i ulvesakene, kan betale inn et beløp etter eget ønske. Giver kan velge å være anonym. 

4.
Innsamlingsaksjonen publiseres på Spleis, USS' hjemmesider på internett og på Facebook.

5.
Innsamlingstiden er i første omgang satt til 30 dager. Først ved innsamlingstidens slutt vil midlene gjøres tilgjengelig for USS. Ved innsamlingsperiodens utløp vil det bli vurdert hvorvidt det er behov for å sette i gang en ny innsamlingsrunde ut i fra hva som er status i rettsakene. 

6.
Når innsamlingsperioden er avsluttet overføres pengene til USS sin konto øremerket til ulvesaken. Eventuelle overskytende midler på kontoen etter at rettssaken er avsluttet vil i sin helhet gå til USS sitt arbeid med rovvilt.

 

Opprettet av
Ikke verifisertHanne Altrup Velure
Ikke identifisert med BankID ennå
Pengene utbetales til
Del innsamlingen
Facebook
E-post
Lenke
Instagram
Bygg inn
Hanne Altrup Velure er ansvarlig for innholdet i denne innsamlingen og for at pengene går til angitt formål. Mistanke om brudd på våre vilkår? Rapporter den til oss.
Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

  1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
  2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
  3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×