LukkVi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer om personvern på Spleis eller finn lenken igjen i bunnen av siden.
Vi minner om at det er innsamler som er ansvarlig for innholdet i denne spleisen og at du bør sette deg godt inn i saken før du gir ditt bidrag. Det finnes mer informasjon om COVID-19 og vaksiner på www.fhi.no
Prosjektbilde for HVORDAN FINNE GODE FORKLARINGER PÅ EN HISTORISK STOR OVERDØDELIGHET KOBLET TIL COVID19, VAX OG 5G.

HVORDAN FINNE GODE FORKLARINGER PÅ EN HISTORISK STOR OVERDØDELIGHET KOBLET TIL COVID19, VAX OG 5G.

GI FULL INNSATS FOR Å FÅ BEST MULIG AVKLART HVA SOM KAN FORKLARE DEN HISTORISK STORE DØDELIGHETEN. FOR Å STILLE DE SOM ER ANVARLIG FOR DETTE TIL ANSVAR. BÅDE INNENLANDS OG UTENLANDS. STIKKORD ER FAKTA, ANSVARLIGGJØRING PÅ BASIS AV VITENSKAPLIG METODER.

I forbindelse med gjennomført forskning siste 2 måneder på hhv. Økt Dødelighetet knyttet til vaksinasjon, kobla til Spleis 1og Spleis 2, kom det fram et det var enorm variasjon mellom «By og land». Siden Spleis 3 ble kort og noe forstyrret, så er Spleis3 delvis bygd på denne, og utvidet ettersom ny kunnskap har kommet inn. Ressursbruken blir i all hovedsak koblet til mitt eget arbeid, og planlagte reise- og oppholdskostnader til å besøke og intervjue flere spesialister og fagfolk i Norge, UK, og Spania. Dertil, avhengig av hvor mye som kommer inn, blir det i potten til ekstern bruk av advokater til å  utforme juridiske dokumenter når "Grunnlagsarbeidet er ferdig" og kvalitetssikret med fagfolk og ekspertvitner. 

Hvis det kommer inn mer enn 50.000 kr, så vil noe av dette gå til advokatbistand.

Det blei så kartlagt for å finne ut av dette, og det som kom frem er at det er et enormt stort skille i dødelighet i kommuner som IKKE har 5G, eller Seint 5G, eller er i «grisgrendte strøk», kontra store og mindre byer med godt utbygd 5G, Fiber og en del Microcelle Antenner, slik som i Trondheim.

Dertil så ser det ut til at dødeligheten også av vaksiner synes å være lavere hvor det ikke er godt utbygd 5G. Dette peker på en mulig sammenheng eller multiplikator effekt; gitt vaksinering, og særlig etter 3.  og 4. dosen, samt hvis man bor i en 5G utbygd kommune, så er dødeligheten ekstra stor.

Det er nå etablert kontakter med flere norske og utenlandske forskere, og arbeidet må gå videre for å forske på hva som kan være mulige hypotese. Jeg vil snart overdra mitt svært store Datamateriale til forskere,  slik at andre heilt uavhengig kan bruke mitt tallmateriale fra Dødeligheten per måned per kommune, og summert i ulike grupper av kommuner, med og uten 5G, for å se på hvordan dette kan muligens forklares.

Den neste fasen i mitt arbeide blir å samarbeide med og kommunisere med forskere i inn og utland, samt å grave og forske i såkalt fagfellevurdert litteratur på m.a. hvilke hypoteser som kan være sterkest og best være egnet til å forklare flre av følgende typer av vitenskapelige sammenhenger;

1) Er Covid-19 en «Virus-sykdom» eller er det kanskje en «5G strålesykdom»?

2) Hva kan være forklaringen på en Overdødelighet i 2. halvår 2019 og en under dødelighet i 1. halvår i 2020? Kan det ha noen med en «influensavaksine» høsten 2019 med tilsatt grafen å gjøre?

3) Hvordan kan man forklare en «historisk overdødelighet i på høsten i 2020, før Covid-vaksinene kom? Når denne døeligheten ikke går på aldersgruppen 80+, som skulle være mest utsatt, men på 65-79? Og tilnærmet INGEN overdødeliget i gruppen 80+? Det stemmer ikke med «Covid-virus»?

4) Hvis vaksineskader fører til død, hvilke patologiske funn og rådende forklaringer ligger til bunn for disse?

5) Hvilke «biologiske effekter» er det etablert i vitenskapen om «Stråleskader» til Microbølger og 5G? Hvordan ser sammenligningen ut av Covid19 diagnoser, Vaksineskader og Stråleskader?

6) Er der Grafen i «vaksinene»? Og hva sier forskning om Grafen og  «biologiske effekter»?

Hvordan kan «Grafen Hypotesen» og biologiske effekter sammenlignes med «Covid-19» diagnoser og «Stråleskader av 5G Microbølger»?

7) Er det et samspill mellom Grafen i vaksinene og overdødelighet i kommuner med mye 5G?

8) Hvilke vitenskapelige forklaringer kan det være på at de i Aldersgruppen 65-79 har kommet langt værre ut enn de 80+ under de siste 3 årenes «Covid pandemi»? Skulle ikke de 80+ være mest sårbare?

For å gå i dybden på disse hypotesene, så må jeg grave i dybden, og i samarbeid med de som jeg antar å ha best peiling på de enkelte problemstillingene.

Det blir så å koble denne kunnskapen eller teoriene til forskere  som ser på mitt tallmateriale, for å se om det kan være at disse spørsmålene vil kunne helt eller delvis forklare den historiske overdødeligheten som har pågått de siste 3 åra.

Det kan bli nødvendig med reiser til m.a. Oslo, England og Spania etter påske for å få avklart hva ekspertene på de ulike områdene har å fortelle samt legge frem vitenskapelige bevis for.

Dette prosjektet vil pågå minst fram til 1.5. 2023, og Spleis innsamlingen i minst 3 uker til 17.4.2023.

Jeg setter svært pris på alle bidrag monetært eller ved at Dere deler om saken på sosiale medier, ettersom Facebook sperret mine muligheter til å Dele i grupper, da de påstod at mine funn om overdødelighet i Trondheim etter vaksinering og 5G er «i mot deres retningslinjer».

Som en «teaser» så legger jeg frem mine siste funn; det er en Gruppe av 46 Kommuner i såkalt Grisgrendte strøk, som ikke fikk 5G i 2022, eller noen basestasjoner heilt på tampen av 2022.

Sammenlignet med andre grupper av kommuner som fikk 5G tidlig.

Den totale effekten av forskjellene mellom gruppene, får man ved å se på forskjell i total dødelighet over 3 år, da noen satte på 5G i 2020, og noen ikke i det hele tatt, mens vaksineringen antas å være grovt sett likt over hele landet, fordelt på befolkningen, og mest intensiv for 65-79 og 80+.

Takker For All Støtte til min forskning!

Anders Brunstad

HVORDAN FINNE GODE FORKLARINGER PÅ EN HISTORISK STOR OVERDØDELIGHET KOBLET TIL COVID19, VAX OG 5G.

5 600 kroner innsamlet

17 givere
Avsluttet 25.04.2023
7% av 75 000 kr
Anders Brunstad sitt profilbilde
Verifisert
Anders Brunstad mottar pengene
Avsluttet
Del innsamlingen
Facebook
Twitter
Plakat
Anders Brunstad er ansvarlig for innholdet i denne innsamlingen og for at pengene går til angitt formål. Mistanke om brudd på våre vilkår? Rapporter den til oss.

Se hva andre spleiser på 🙌

Tenker du på å lage en spleis til noe du brenner for? Vi har samlet et knippe inspirerende spleiser!
Se flere spleiser vi heier på

Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

  1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
  2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
  3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×