LukkVi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer om personvern på Spleis eller finn lenken igjen i bunnen av siden.
Prosjektbilde for ATROP trenger støtte til å opprettholde driften i en krevende periode- vil du hjelpe oss?

ATROP trenger støtte til å opprettholde driften i en krevende periode- vil du hjelpe oss?

Alle pengene som samles inn vil gå til å opprettholde deler av driften, i den krevende perioden vi nå står i.

Kjære deg som stikker innom og leser denne spleisen, vi håper du har lyst til å støtte oss. 

ATROP er en av mange organisasjoner som til stor fortvilelse fikk avslag på statlig tilskudd for 2023. Når regjeringen fjerner øremerking av midler og omlegger søknadsbaserte tilskuddsordninger til frivillige og ideelle organisasjoner uten forvarsel får det naturligvis store konsekvenser. 

Det er all grunn til å rose regjeringen for opprydding i innretninger og regelverk, og at de i Revidert nasjonalbudsjett -RNB har økt tilskuddspostene underlagt HOD, etter massiv protest fra mange organisasjoner, deriblant ATROP. Vi er veldig spent på hva dette vil bety for oss.

Det som imidlertid er svært krevende, etter å ha lest igjennom RNB, er at regjeringen ikke har sikret en overgangsordning, og at vi derved ikke vet når vi får svar. Regningene forfaller, ansatte er delvis permitterte, og vi kan kun holde opp en liten del av driften. Det er ubegripelig at regjeringen har satt oss i en slik situasjon.

Støtten fra Helsedirektoratet har utgjort i overkant av 60% av grunnfinansieringen de 13 årene ATROP har eksistert og konsekvensen er dramatisk- grunnmuren vår er fjernet med ett pennestrøk.

ATROP som organisasjon

 • Ca. 80 % av driften er ett gratis lavterskeltilbud og etterverntilbud (supplerende tjenester) uten henvisning og ventetid. Det føres ikke journal.
 • Ca. 20 % av driften bidrar vi som bruker og pårørenderepresentanter
 • driver to arbeidstreningskafeer - en i bydel Songdalen og en avdeling i Arendal.
  • Her tilrettelegges det for rehabilitering, aktivisering, sosialisering og økt livskvalitet hvor siktemål er forberedelser til studier eller integrering i ordinært arbeidsliv.
  • Arbeidstreningskafeene er blitt en viktig møteplass for eldre og pensjonister- forebygger ensomhet.
 • Har siden vi ble stiftet i 2010 drevet forebyggende arbeid for barn og unge ved å tilrettelegge for støtte, aktiviteter og turer for risikoutsatte barn, ungdom og deres familie med prosjektstøtte fra BUFdir.
 • Har siden 2016 tatt imot 2-3 minoriteter årlig til språktrening og opplæring

Året 2022 har vi

 • gjennomført tett opp mot 1500 støtte og veiledningssamtaler med brukere og pårørende bosatt i Agderkommuner, og videomøter med brukere og pårørende i kommuner utenfor Agder.
 • mottatt og besvart nærmere 3000 telefon, sms og eposter fra mange kommuner i Norge.
 • tatt imot nær 1100 drop-in besøk.
 • drevet 8 lederstyrte selvhjelpsgrupper.
 • gjennomført 3 Mestringskurs for pårørende i samhandling med Kr. Sand kommune og NKS veiledningssenter – samarbeidsavtale.
 • deltatt på over 210 oppfølgingsmøter og ulike samarbeidsmøter.
 • tilført nær 440 NADA øreakupunktur settinger.
 • drevet arbeidstreningskafeer for unge voksne med rus/psykisk uhelse i bydel Songdalen og Arendal, og tatt imot over 2600 besøkende gjester/brukere. Arbeidstreningskafeene er blitt en viktig og nødvendig møteplass for eldre og pensjonister- forebygger ensomhet og isolasjon.

Medio mai 2023 fikk ATROP vedtak på kr. 900.000,- per år over en treårs periode fra Bufdir. Disse pengene er øremerket tiltak for lavinntekts- og risikoutsatte familier i Kristiansand og Arendal. Det er overveldende, og vil bety enormt mye for mange barnefamilier. Ikke minst er det viktig at vi nå har forutsigbarhet, og ikke trenger å søke på disse midlene igjen før om tre år. Disse pengene er likevel lite verdt da vi må ha grunndriften på plass for å kunne gjennomføre prosjektene våre.

Hvorfor ATROP

Seksuelle overgrep, ulike former for vold, rus og psykiske utfordringer rammer mange, i alle samfunnslag. ATROP ble opprettet for å møte et udekket behov hos brukere og pårørende i en vanskelig situasjon- behovet for trygge og støttende relasjoner. Det behovet har ikke endret seg for stadig flere trenger hjelp og støtte på veien. Vi jobber for at brukere og pårørende skal bli «sjef i eget liv», stå trygt og stødige på egne ben, samt utvikle nye og sunne relasjoner.

Avslag om statlig støtte til drift har skapt stor fortvilelse blant mange av de som benytter seg av ATROPs tilbud, og det berører oss sterkt- noen av reaksjonen kan du lese her: Lytt til bruker og pårørendestemmene. - Atrop

ATROP avd. Kristiansand

Kafe Leons Hjerterom avd. Songdalen

Kafe Leons Hjerterom og ATROP avd. Arendal

Vi håper du vil bidra med støtte slik at vi kan opprettholde deler av driften, i den krevende perioden vi nå står i. Hjelp oss å hjelpe bruker og pårørende som står i vanskelige og utfordrende livssituasjoner.

                          " Ingen skal stå alene når livet er vanskelig"

Andre støttemuligheter: Bank konto: 1503 19 07648  Vippsnr: 19605

Mer informasjon om utfordringene vi står i finner du her:  Forside - Atrop

ATROP trenger støtte til å opprettholde driften i en krevende periode- vil du hjelpe oss?

4 550 kroner innsamlet

8 givere
Avsluttet 30.06.2023
1% av 300 000 kr
Avsluttet
Del innsamlingen
Facebook
Twitter
Plakat
Lagre bildet på telefonen din og last bildet opp på Instagram som et vanlig innlegg eller i story.
Skriv ut en plakat og heng den opp i ditt nabolag eller legg den i naboenes postkasse.
Skriv ut QR-koden og vis den frem til potensielle givere slik at det blir enklere for dem å gi.
ORGANISASJONEN ATROP STØTTE & ETTERVERNSENTER er ansvarlig for innholdet i denne innsamlingen og for at pengene går til angitt formål. Mistanke om brudd på våre vilkår? Rapporter den til oss.

Se hva andre spleiser på 🙌

Tenker du på å lage en spleis til noe du brenner for? Vi har samlet et knippe inspirerende spleiser!
Se flere spleiser vi heier på

Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

 1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
 2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
 3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×