Støtt USS i rettssakene om felling av ulv
41 600 kr
5 givere
Avsluttet

Støtt USS i rettssakene om felling av ulv

 

 

WWF har reist søksmål mot staten for å stanse lisensfellingen av ulv. Utmarkskommunenes Sammenslutning - USS - med sine 89 medlemskommuner har erklært partshjelper til støtte for staten.  

Landsstyret besluttet i februar å åpne for at deler av søksmålet kunne finansieres ved folkeinnsamling, eller såkalt «crowdfunding». Den føste spleisen har bidratt med kr 215 700 fra ialt 197 givere. USS takker for alle bidrag!

Rovvilt har i all tid vært et viktig saksområde for USS. Saken berører direkte flere av USS medlemskommuner, men USS tar ikke stilling for eller mot ulv. Når USS har besluttet å erklære partshjelp, er det fordi USS mener det er viktig at ulvebestanden forvaltes i tråd med bestandsmålet og at Stortingets vilje respekteres. USS vil på denne måten bidra til at vedtakene om lisensfelling iverksettes. 

Hovedforhandling er berammet i Oslo tingrett i slutten av april 2018. WWFs begjæringer om midlertidig forføyning om stans av ulvejakten har allerede vært behandlet i to runder i Oslo tingrett. Rettsprosessen kan bli tidkrevende og kostbare. For å unngå at arbeidet med ulvesaken går på bekostning av USS' arbeid med andre saker, har landsstyret besluttet at deler av søksmålet finansieres utenfor kontingenten.

For folkeinnsamlingen i ulvesakene gjelder følgende retningslinjer:

1. Formålet med innsamlingen er å dekke USS' utgifter som partshjelper for staten i rettssakene mellom WWF og staten om uttak av ulv. Mer informasjon om ulvesakene fremgår av USS sine hjemmesider www.utmark.no. Hjemmesiden nyhetssider vil bli fortløpende oppdatert etter hvert som ulvesakene utvikler seg.  

2. Ved innsamlingen benyttes tjenesten Spleis.no som leveres av SpareBank 1 Spleis AS. Vilkår for tjenesten fremgår av www.spleis.no

3. Både kommuner, virksomheter og privatpersoner og andre som ønsker å være med å støtte USS som partshjelper i ulvesakene, kan betale inn et beløp etter eget ønske. Giver kan velge å være anonym. 

4. Innsamlingsaksjonen publiseres på Spleis, USS' hjemmesider på internett og på Facebook. 

5. Innsamlingstiden for denne andre andre spleisen er satt til 30 dager. Først ved innsamlingstidens slutt vil midlene gjøres tilgjengelig for USS. Ved innsamlingsperiodens utløp vil det bli vurdert hvorvidt det er behov for å sette i gang en ny innsamlingsrunde ut i fra hva som er status i rettsakene. 

6. Når innsamlingsperioden er avsluttet overføres pengene til USS sin konto øremerket til ulvesaken. Eventuelle overskytende midler på kontoen etter at rettssaken er avsluttet vil i sin helhet gå til USS sitt arbeid med rovvilt.

USS vil gjerne ha flere medlemskommuner. Ta kontakt med USS sekretariat på telefon eller send en e-post til  sekretariatet, se www.utmark.no. 

Opprettet av
Hanne Altrup VelureIkke verifisert
Ikke identifisert med BankID enda
Pengene utbetales til
Del innsamlingen
Hanne Altrup Velure er ansvarlig for innholdet i denne innsamlingen og for at pengene går til angitt formål. Mistanke om brudd på våre vilkår? Rapporter den til oss.
Nettleseren din trenger en oppdatering

Det er ikke sikkert Spleis fungerer eller vises riktig. Oppdater nettleseren

×