LukkVi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer om personvern på Spleis eller finn lenken igjen i bunnen av siden.
Prosjektbilde for OKKUPASJONEN LIVE: 1940 - 1945

OKKUPASJONEN LIVE: 1940 - 1945

«Okkupasjonen live: 1940 - 1945» er et femårig dokumentarprosjekt med livetvitring og liveposting av okkupasjonen av Norge fra 1940 til 1945.

"Okkupasjonen live: 1940 - 1945" er et ideelt, frivillig og ikke-kommersielt dokumentarprosjekt der målet er samfunnsopplysning, fange interesse hos nye generasjoner og at man kan følge krigshandlingene i Norge fra dag til dag som en levende, fengende og presis dokumentarisk historie gjennom fem år.

Fra dag til dag publiseres store og små hendelser fra krigen, og det er et mål å få med private og nære historier fra bygd og by som kanskje ikke er så kjent fra før.

Prosjektet følges i den kanalen man ønsker, enten via Twitter, Facebook eller nettsiden: 

https://twitter.com/okkupasjonen
https://facebook.com/okkupasjonen
https://okkupasjonen.no

Prosjektredaktør

Andreas G. Hesselberg er prosjekteier og prosjektredaktør. Han er hjemmehørende på Sunnmøre og jobber til daglig med innholdsutvikling og tekstproduksjon for et IT-firma. Han har generelt stor interesse for andre verdenskrig og har mye kunnskap om utnyttelse av sosiale medier.

Bakgrunn og formål

Prosjektet er startet med det formål å bidra med viktig historiebevissthet og opplysning. Det er viktig å formidle krigshistorien til generasjoner som vokser opp i dag og fange interesse hos disse. Med dette prosjektet følger man en spennende krigshistorie fra dag til dag, som om det skjer i dag. På den måten blir historien mer spennende og levende å forholde seg til, og historien blir bevart for både nåtid og ettertid. Det stimulerer også til debatt rundt opptakten til krigen og hva som skjedde under okkupasjonen.

Andre verdenskrig i Norge må aldri glemmes. Historien må holdes vedlike, slik at vi unngår at historien gjentar seg; «Aldri mer 9. april!»

Økonomisk støtte vil bidra til å nå potensielt hundretusener av mennesker i Norge, i tillegg til folk som har interesse for dette i andre skandinaviske land. 

Med fremming av betalte innlegg på Facebook og Twitter samt annonsering på Google blir målgruppene lettere å nå. Gjennom prosjektperioden på fem år trengs midler for å betale for denne type fremming og annonsering. 

Kilder

Prosjektet baseres på en rekke kilder og materialer fra andre verdenskrig. Mange kilder er lånt på biblioteket eller funnet på internett, per i dag omtrent 40 kilder totalt. Det er kjøpt inn noe litteratur, og det er ønskelig å kunne kjøpe inn flere kilder/bøker for å forenkle det videre prosjektarbeidet. 

Økonomisk støtte vil forbedre muligheten til innkjøp av litteratur. Enkel tilgang på kildene er essensielt i dette prosjektarbeidet. Kildeliste er lagt ut på Okkupasjonen.no, slik at alle kan følge med på hvilke kilder som benyttes. Kildelisten blir fortløpende utvidet etter hvert som flere kilder kommer til.

I tillegg til disse kildene vil historier fra privatpersoner og personlige dagbøker bli brukt. Folk kan også komme med innspill og korrigeringer til det som blir publisert.

Publisering

Publisering skjer i hovedsak gjennom tre plattformer:
- Twitter
- Facebook
- Okkupasjonen.no

Fra dag til dag gjennomgås kildene, og det blir publisert tvitringer på Twitter og innlegg på Facebook. Disse innleggene samsvarer, slik at informasjonen som deles på de ulike plattformene er lik. 

Nettsiden Okkupasjonen.no fungerer som et arkiv, basert på en tidslinje. Her kan man også søke seg frem til hva som skjedde på hvilken dato. Arkivet er til enhver tid tilgjengelig. 

Følgere

Prosjektet startet 6. mars 2018 og pågår til 8. mai 2023 (som tilsvarer frigjøringsdagen 8. mai 1945). Twitter-kontoen har i skrivende stund 2572 følgere, mens Facebook-siden har nådd 4800+ følgere. 

Mange lærere, pedagoger og historikere følger prosjektet, og hele skoleklasser har fått beskjed av sin lærer om å følge prosjektet som hjemmelekse.

Omtaler

Prosjektet er omtalt på NRK P1 Møre og Romsdal samt i to lokalaviser på Sunnmøre. Se mer her: https://okkupasjonen.no/omtaler/

Prosjektet er også omtalt i svært positive ordelag på både Twitter og Facebook. Et utdrag presenteres nedenfor. Flere omtaler kan ses her

Budsjett

Det er utarbeidet et budsjett for prosjektet. Det er budsjettert med kostnader på tilsammen omtrent kr. 140 000 for prosjektperioden på fem år. Kostnadene inkluderer drift av domenenavn, innkjøp av kildemateriale/bøker, målrettet fremming av innlegg i sosiale medier og på Google samt abonnement på publiseringsløsningen MeetEdgar. 

Det er tidligere, i løpet av mai og juni 2018, innsamlet kr. 9955 via plattformen Bidra.no. De pengene har i sin helhet gått til innkjøp av litteratur og fremming av betalte innlegg på Facebook og Twitter. 

Det gjenstår dermed et behov på kr. 130 000 i budsjettet. Kort oppsummert trengs altså støtte til følgende i prosjektperioden på fem år: 

- Årsavgifter for domenenavn okkupasjonen.no: kr. 737

- Innkjøp av kildemateriale, i hovedsak bøker: kr. 5000

- Målrettet fremming av betalte innlegg på Facebook/Twitter/Google: kr. 97 000

- Abonnement på publiseringsløsningen MeetEdgar: kr. 27 000

Potensielle virkninger

Prosjektet kan bidra til følgende samfunnsmessige virkninger:

  • Terskelen for å finne informasjon og interessere seg for denne viktige delen av historien vår blir lavere for folk flest.
  • De yngste generasjonene er desidert lettest å nå via bruk av sosiale medier fremfor tradisjonelle kilder som bøker, annen litteratur og biblioteker. Med dette prosjektet får man presist levert historien gratis, hver dag.
  • Prosjektet stimulerer til læring, debatt og utforsking blant skoleelever, studenter, lærere og befolkning for øvrig.
  • Med økonomisk prosjektstøtte vil lesermassen øke betraktelig, gjennom fremming av såkalt betalte innlegg på Facebook, Twitter og Google.
  • Man bidrar til å holde en viktig del av norsk historie levende for fremtiden.

Jeg håper med dette at prosjektet anerkjennes som fruktbart og samfunnsnyttig, og at du har lyst til å bidra! Innsamlede midler går selvfølgelig i sin helhet til prosjektet. 

OKKUPASJONEN LIVE: 1940 - 1945

8 450 kroner innsamlet

41 givere
Avsluttet 31.12.2018
6% av 130 000 kr
ANDREAS GEOCACHER HESSELBERG sitt profilbilde
Verifisert
ANDREAS GEOCACHER HESSELBERG mottar pengene
Avsluttet
Del innsamlingen
Facebook
Twitter
Plakat
ANDREAS GEOCACHER HESSELBERG er ansvarlig for innholdet i denne innsamlingen og for at pengene går til angitt formål. Mistanke om brudd på våre vilkår? Rapporter den til oss.

Se hva andre spleiser på 🙌

Tenker du på å lage en spleis til noe du brenner for? Vi har samlet et knippe inspirerende spleiser!
Se flere spleiser vi heier på

Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

  1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
  2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
  3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×