Rehabilitering og ny kai i Brandal
3 809 kr
15 givere
Avsluttet

En tjeneste fra SpareBank 1

3 809 kr3 % av 100 000 kr

Rehabilitering og ny kai i Brandal

Brandal Vel har i lengre tid jobba med å bygge ei mindre trekai i "trekanten" ved kaia i sentrum. Prosjektet er i samarbeid med Hareid kommune, og Brandal Vel vil mellom anna gjere noko dugnad og helst få bygt saman eksisterande og nye kaier.

Området i "trekanten" har kampesteinar, og vi ynskjer ei kai over, både for sikkerheita, men også for å få ei på- og avstingingskai. 

I fjor inviterte vi fleire grupper med, for å jobbe med dette, og prosjektgruppa har med representantar frå Brandal Vel, Brandal Båtlag, Hareid og Ulstein Fiskarlag og Ishavsmuseet Aarvak. 

Etter ei synfaring viste det seg at også eksisterande kaier må utbetrast, og prosjektet har difor blitt utvida i samarbeid med Hareid kommune, som har sett av midlar til dette. 

Meininga var då å bygge ei ny kai i hjørnet på om lag 8,5 meter og rehabilitere dei to eksisterande kaiene. Då ville det bli eit stykke med kaikant utan kai foran. Den nye kaia (nedst i bildet under) vil vere ved sidan av steintrappa. 

Prosjektgruppa såg det tenleg at det her ville bli samanhengande kai, og har difor fått Conplan til å teikne inn «siste bit» med kai (den «skråstilte» kaia på teikninga under). Dette har dei gjort på dugnad for oss. Utfordringa her er at vi har ikkje full finansiering til dette. 

Styret i Brandal Vel ser på dette som eit prosjekt som vi no prioriterer å få ferdigstilt, og vil gjere ein innsats for å samle inn midlar til dette. Vi oppfordrar difor bygdefolket og andre til å gi ei valfri gåve til prosjektet, anten saman med innbetaling av kontingent for 2018, via Vipps 537001 eller www.spleis.no. 

For meir informasjon, sjå www.brandalinfo.no

Opprettet av
Identifisert med BankID
Pengene utbetales til

Orgnr. 993 972 045

Del innsamlingen
Facebook
E-post
Lenke
Instagram
Plakat
Bygg inn
Annika Brandal er ansvarlig for innholdet i denne innsamlingen og for at pengene går til angitt formål. Mistanke om brudd på våre vilkår? Rapporter den til oss.
Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

  1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
  2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
  3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×