Frya Hestesportsenter - midtpunktet for hest i Gudbrandsdalen
2 350 kr
7 givere
Avsluttet

En tjeneste fra SpareBank 1

2 350 kr2 % av 100 000 kr

Frya Hestesportsenter - midtpunktet for hest i Gudbrandsdalen

All støtte går til å oppgradere stallplasser og paddocker på Frya Hestesportsenter slik at vi kan tilby flere oppstallingsplasser og aktivitet med kurs- og stevnehelger i fremtiden. På Frya er alle hestegrener og ekvipasjer velkomne!

Midt-Gudbrandsdal Ride- og Kjøreklubb (MGRK) har som målsetting å utvikle en base på Frya Hestesportsenter, som kan være et sted hvor alle, uansett alder, funksjonsevne, midler eller etnisk tilknytning kan holde på med hester.

Overtakelse av anlegget

Hestesportsenteret ble i desember 2018 kjøpt opp av rideklubben fra Oppland Travforbund da deres eget, lokale travlag måtte legges ned. Rideklubben ser på dette som et supert utgangspunkt til å satse videre på hestesporten på Frya, og gleden var stor da vi fikk beskjeden om at vi fikk lov til å ta over anlegget. 

Siden det lokale travlaget ble nedlagt har det ikke vært aktivitet i stallene, travbanen eller klubbhuset – og lite på området generelt. Det kreves derfor store ressurser, både arbeidskraft og økonomisk støtte, for å få anlegget opp å gå. Tiltakene som må gjøres bidrar til å skape mer aktivitet på området, i klubben og i hestesportmiljøet i hele Gudbrandsdalen.  

Barn, unge og omgang med hest

Vi ønsker å oppgradere anlegget betraktelig for å lage en god arena hvor særlig barn og unge får utvikle seg i omgang med hesten, med andre, bli kjent på tvers av generasjoner og vennekretser, og bidra til et godt samhold og trivsel på stedet. 

Omgang med dyr har i mange undersøkelser gitt positive resultater for bedring av mestring, selvtillitt og stimuli. Å være en del av et stall- og hestemiljø bidrar også sterkt til fysisk aktivitet, da mye av omgang og daglig stell med hest er hardt og krevende arbeid. 

MGRK er i en prosess hvor vi ser økende aktivitet, både med antall medlemmer og deltagelse på kurs, stevner og aktiviteter som blir gjennomført. 

Vi ser at Frya Hestesportsenter har et enormt potensiale for hestesport, samt aktiviteter tilknyttet til dette, og utnyttelse av anlegget vårt for andre idretter.

Beliggenhet

Frya Hestesportsenter ligger idyllisk til på Frya, midt i området hvor alle rideklubbene i Gudbrands- dalen holder til. Det er lett å komme kjørende hit fra E6 i både sør- og nordgående retning, og områ- det her og veien til, er både flat og har god kjørevei. Frya Hestesportsenter ligger i utkanten av Frya Industriområde, hvilket betyr vi er utenfor boligområder og steder hvor folk bedriver privat ferdsel. Hestesenteret ligger skjermet til fra både bebyggelse og industri.  

    

Tilbyr aktivitet til alle på anlegget 

Målgruppen kan se frem til et kontinuerlig tilbud å gå til. Omgang med hest berører hele mennesket, både kroppslig, følelsesmessig, intellektuelt og sosialt. Vi ønsker å bidra til positive, helsebringende effekter for målgruppen, ved å tilby aktiviteter, ridning og omgang med hest. 

Det er ønske om enda mer og en jevnlig bruk av anlegget vårt, da ser vi det som en naturlig følge å se på muligheter for hvordan oppgradere anlegget, og å gjøre det skikkelig fra første stund. Ønsket er å ha daglige treninger og møter for barn og unge og la hallen være en arena for samling. Det er stor etterspørsel etter hesteaktiviteter i Gudbrandsdalen, og med eneste hallen tilgjengelig nord for Øyer har vi et flott utgangspunkt på Frya Hestesportsenter. Vi ønsker oss så inderlig et funksjonelt anlegg, og kostnaden er selvsagt stor for å få utført dette arbeidet, for en lokal klubb.     

Vi har kompetente mennesker innad i klubben som vil ivareta drift og vedlikehold av anlegget. Aktivitet er det vi vil oppnå, og den ser vi kommer til å bli større og enda mer etterspurt når vi har de materielle godene på plass. 

Tusen takk for at du vil bidra!

Gi et valgfritt beløp

 1. Gi det du vil

  For deg som vil støtte oss med et valgfritt beløp

  Valgfritt beløp

  Ubegrenset antall

Velg en belønning

 1. Tusen takk for bidraget ditt!

  Tusen takk for bidraget ditt til å få Frya Hestesportsenter i full drift! Du blir herved invitert på innflytningsfest når vi har fått alt på stell på stedet :-)

  500 kr

  4 har valgt denneUbegrenset antall
Opprettet av
Identifisert med BankID
Pengene utbetales til
Del innsamlingen
Facebook
E-post
Lenke
Instagram
Plakat
Bygg inn
Therese Halbakken Heramb er ansvarlig for innholdet i denne innsamlingen og for at pengene går til angitt formål. Mistanke om brudd på våre vilkår? Rapporter den til oss.
Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

 1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
 2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
 3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×