Bli med å skape en gård der sauene får leve kun for sin egen verdi.
18 625 kr
80 givere
Avsluttet

En tjeneste fra SpareBank 1

18 625 kr18 % av 100 000 kr

Bli med å skape en gård der sauene får leve kun for sin egen verdi.

For å kunne ha sauer som får leve kun for sin egen del treng vi litt økonomisk støtte fra folk som støtter ideen.

Å drive med sau for egenverdi og ull, og utelate kjøttproduksjon, er en økonomisk utfordring. Har du lyst til å støtte prosjektet.??

På Stall Gryta har eg i mange år drømt om å gjøre gården om til et "Animal Sanctuary". En dyregård. Der dyras egenverdi er grunn nok for å få leve. Eg elsker sauene mine og ser på dei som like mykje individ som andre dyr og mennesker. Derfor passer det ikkje for meg å drive med kjøttproduksjon på sau. Eg trivst bedre med å kose med dei og "prate" og vere med dei. Fins ikkje bedre selskap enn en flokk sauer. Etter 17 år som "vanlig" sauebonde er det nok. Eg har alt i fleire år slakta minst mulig og bare sett lamm på ca 25% av flokken. Dette fører til at staten ikkje vil gi meg produksjonsstøtte for sau. Kravet der er 0,9 lammeslakt per voksen sau per år. Dermed taper eg allerede over 1000,- kroner i støtte for kvar sau i året. (Det blir over 100 000,- kvart år som kunne gått til å betale for foret til sauene). Sauene gjer en fantastisk innsats for å holde kulturlandskapet åpent og sørger dermed for at det biologiske mangfoldet som er avhengig av beitemark er frodig her. Sauene mine er av ni forskjellige raser. Derav fire gamle norske raser som er verneverdige og trua av utrydding. Gammalnorsk sau, Gammalnorsk spælsau, Blæset sau og Grå Trøndersau. Sauene våre har nydelig ull som må klippast for deira beste en til to ganger i året. For at klippeprosessen skal vere mest mulig skånsom for sauene klipper eg dei på en klippekrakk der dei står heile tida. Eg foredler ulla fra sauene til garn. Og kanskje kan dette med tida bidra til å gi litt inntekt. Eg slakter minst mulig dyr.  Og dei siste åra har ingen søyelamm blitt slakta. Sauer har veldig sterke familiære band. Så eg prøver å la kvar søye beholde ei datter ho kan vere med heile livet. Derfor syns eg og at sauene bør få mulighet til å reprodusere seg sjølv. Ikkje kvart år derimot en gang i livet. Sauene mine får leve til dei blir gamle om dei er friske og raske. Om dei ikkje har det godt helsemessig blir dei sjølvsagt avliva når det er tid for det. Eldste sauen vi har hatt vart 14 år. Og no har vi to pensjonister på 12 år. Per dags dato må eg betale ganske mykje kvart år for å holde sauene med mat og stell. Så har du lyst å støtte meg på veien videre mot et sauested der sauene blir elska som individer blir eg kjempeglad.  Eg er ikkje ute etter å tigge penger. Derimot ser eg etter samarbeidspartnere som har lyst å støtte prosjektet fordi dette er noke de også har tru på. Siden det er heil i startgropa blir eg og kjempeglad for innspill og ideer om korleis eg best mulig kan tilrettelegge for å lage det perfekte fristed for sauene og også promotere kontakten mellom mennesker og husdyr på likefot. Per dags dato har eg 185 sauer og målet er å kunne beholde 100 av desse og klare å ha penger til å ta godt vare på dei. (om det skulle kunne dukke opp noken som kunne tenke seg å kjøpe de siste 85 og la dei og få leve hadde det vert heilt fantastisk). Å gi en sau optimal oppfølging på alle måter har en kostnad på rundt 2000 kroner per individ alt inkl per år. Med mat, strø, behandling forebyggende og ved behov. Sauene er alt eit stort dugnadsprosjekt frå mi side. Så spørsmålet er om du vil bli med på dugnaden. ??  Ta gjerne kontakt direkte om du har lyst til å bli fadder for din egen sau eller høyre meir om prosjektet. 

Opprettet av
Identifisert med BankID
Pengene utbetales til Dagmar Vigdis Falkenstein
Del innsamlingen
Facebook
E-post
Lenke
Instagram
Plakat
Bygg inn
Dagmar Vigdis Falkenstein er ansvarlig for innholdet i denne innsamlingen og for at pengene går til angitt formål. Mistanke om brudd på våre vilkår? Rapporter den til oss.
Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

  1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
  2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
  3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×