LukkVi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer om personvern på Spleis eller finn lenken igjen i bunnen av siden.
Prosjektbilde for Aurora ut av sykehjem!

Aurora ut av sykehjem!

Alle pengene som samles inn går til å sikre Aurora brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i 6 måneder, og til juridisk bistand

Oppdatering 12. mai: Etter ønske fra Aurora kommer pengene også til å dekke kostnader til juridisk bistand. Juridisk bistand er avgjørende for å følge opp saksgangen på en forsvarlig måte, samtidig som assistentene gjør hverdagene meir likestilte.

// English text below //

For løpende oppdateringer se «oppdateringer»-fanen.

Aurora var student og frivillig i det meste, nå alvorlig ME-sjuk og innlagt på Ullern «helveteshus» mot sin vilje. Der har ho vært i 13 måneder. Aurora har en bachelor i helseledelse, og er en av driverne bak brobygginga mellom miljøbevegelsen og funkisrettighetsrørsla. Ho er hjernen bak funkisnettverket i partiet sitt, og hvis helsebyråkratiet ikke hadde knust rettighetene hennes, hadde hun stilt til valg i år.

Saka ble for alvor kjent for et større publikum den 13 mars da Ullern helveteshus tvangsflytta henne. Aurora ble plassert på nytt rom og ny avdeling mot sin vilje, fratatt hjelpemidler og private eiendeler.

På den nye avdelinga nektes Aurora å snakke gjennom tegn til tale eller det hun kan av tegnspråk. Ansatte mangler opplæring i kommunikasjonshjelpemidlene til Aurora. For å kommunisere med ansatte må hun derfor holde en tusj og skrive på ark. Aurora har én fungerende arm og nedsatt syn, og handlingen å skrive for hånd er ekstremt smertefull.

Stortinget sa for nesten 27 år siden at ingen mellom 18-50 skulle plasseres på sykehjem - og hvertfall ikke mot deres vilje. Dagens praksis viser at det fremdeles bor barn, unge og voksne personer under 50 år på sykehjem som ønske å flytte derfra. Det er derfor behov for lovendringer som sikrer at barn, unge og voksne ikke bosettes i sykehjem og lignende boformer mot sin vilje.

Med midlene fra innsamlinga er Aurora sikra BPA 8 timer hver dag i minst 6 måneder, som setter henne i stand til å både flytte fra Ullern helveteshus og stille alle involverte til ansvar.

Spleisen er satt til 680 000 for å dekke Spleis sine omkostninger.

Finregninga er gjort på bakgrunn av et prisforslag vi fikk fra BPA-leverandøren.

8 timer per dag = 463 kr per time x 8 = 3 704 kr per dag

6 måneder: 3 704 kr x
182,5 = 675 980 kr

Hvis Aurora dør, er det hennes ønske at Steatornis utbetaler midlene til Røysumtunet eller andre ME-syke personer sine innsamlingsaksjoner til behandling på Røysumtunet.

Det er også mulig å vippse Steatornis på 588478. Velg kategori «Aurora».

// English

All collected funds goes to ensure that Aurora gets user-controlled personal assistance (BPA, "brukerstyrt personlig assistanse" in Norwegian) for 6 months and to cover legal aid. Our aim is to raise 675 980 NOK to cover 8 hours of assistance per day for a 6 month period.

Update 12th of May: At request from Aurora the funds will also go towards covering costs for legal aid. Legal aid is crucial to ensure her case go as smoothly as possible, at the same time as the assistance make her everyday life just.

Continuous updates is in the “updates”-tab (in Norwegian).

Aurora was a student and volunteer worker in many areas, now completely bedridden from ME and hospitalizedat Ullern “hell-house” against her own will. There she has been for 13 months. Aurora has got a bachelor in health care management, and is one of the leading people behind bridging the environmental movement and the disability movement in Norway. She is the brain behind the disabled person’s network in her political party, and if the healthcare bureaucracy had not crushed her rights, she would go for election this year.

Aurora’s case was publicly known the 13th of March when Ullern hell-house relocated her by force. Aurora was put in a new room in a new ward against her will, her assistive technology taken away from her along with her private property.

In the new ward, Aurora is denied speaking through sign-to-speech or using her knowledge in sign languages to communicate. Employees at the ward lack proper training in the assistive communication technologies Aurora use. She only get a marker to write on paper to communicate with the employees. Aurora has one functioning arm and impaired vision, so writing by hand is extremely painful to her.

The Norwegian Parliament said for nearly 27 years ago that no people between 18-50 years should be placed in nursing homes, and in any case not against their will. The current practice shows that children, young people and adults under 50 years still live in nursing homes even though they still do not want to live there. Therefore, changes to the law that govern this needs to be put in place to ensure that children, young people and adults do not get placed in nursing homes or other similar living arrangements against their will.

With the collected funds Aurora will be ensured 8 hours of BPA every day for at least 6 months. This makes her able to both move out of Ullern hell-house and put everyone involved accountable for their actions.

The Spleis is set at 680 000 Norwegian kroner to cover the Spleis fee.

The calculation is based on a price proposal we got from the BPA-supplier.

8 hours per day = 463 NOK per hour x 8 = 3,704 NOK per day

6 months: 3,704 NOK x 182.5 = 675,980 NOK

If Aurora dies, she wishes that all the collected funds go to Røysumtunet or fundraising efforts of ME-patients to get treatment in Røysumtunet.

It is also possible to donate to the fundraising by sendind a Vipps to Steatornis at Vipps-number 588478. Choose category «Aurora».

Aurora ut av sykehjem!

215 782 kroner innsamlet

652 givere
Avsluttet 28.05.2023
31% av 680 000 kr
STEATORNIS sitt profilbilde
STEATORNIS mottar pengene
Avsluttet
Del innsamlingen
Facebook
Twitter
Plakat
Lagre bildet på telefonen din og last bildet opp på Instagram som et vanlig innlegg eller i story.
Skriv ut en plakat og heng den opp i ditt nabolag eller legg den i naboenes postkasse.
Skriv ut QR-koden og vis den frem til potensielle givere slik at det blir enklere for dem å gi.
STEATORNIS er ansvarlig for innholdet i denne innsamlingen og for at pengene går til angitt formål. Mistanke om brudd på våre vilkår? Rapporter den til oss.

Se hva andre spleiser på 🙌

Tenker du på å lage en spleis til noe du brenner for? Vi har samlet et knippe inspirerende spleiser!
Se flere spleiser vi heier på

Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

  1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
  2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
  3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×