LukkVi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer om personvern på Spleis eller finn lenken igjen i bunnen av siden.
Prosjektbilde for Sykepleier fikk oppsigelse da hun etterlyste lovlighet og dokumentasjon på kontrolltiltak

Sykepleier fikk oppsigelse da hun etterlyste lovlighet og dokumentasjon på kontrolltiltak

Spleisen går til dekning av saksomkostninger. Om saken vinnes eller om det blir et overskudd fra spleisen, doneres dette til Norsk Hjelpefond (norskhjelpefond.no

Spleisen går til dekning av saksomkostninger for ankesaken i Eidsivating lagmannsrett. Om ankesaken vinnes eller om det blir et overskudd fra spleisen, doneres dette til Norsk Hjelpefond (norskhjelpefond.no)

Dersom du ønsker refusjon av din støtte til spleisen ved en seier i lagmannsretten- merk din innbetaling med «refusjon»

Norsk hjelpefond støtter sykepleier Iris Frohe i ankesaken hun har anlagt mot sin tidligere arbeidsgiver, og vi har gjennomført to spleiser i denne saken tidligere:

Sykepleier Iris ble sparket fordi hun var uvaksinert! Støtt henne i å prøve saken for domstolene. | Spleis fra SpareBank 1

Sykepleier Iris ble sparket fordi hun var uvaksinert! Saken ankes til lagmannsretten | Spleis fra SpareBank 1

Saken dreier seg om tre- barns mor og sykepleier Iris Frohe som under pandemien ble utsatt for diskriminering og lovbrudd av sin tidligere arbeidsgiver Hamar kommune. 

Under korona pandemien var norsk helsevesen under et sterkt press, og det ble iverksatt en rekke tiltak for å hindre spredning av virus og utbredelse av sykdom.

Iris Frohe valgte på dette tidspunktet og ikke ta korona vaksinen, da hun oppfattet denne som eksperimentell og lite utprøvd. Basert på dette valget ble Iris Frohe pålagt, som eneste arbeidstager, jevnlig testing og bruk av munnbind i arbeidstiden. Dette er diskriminering og forskjellsbehandling, noe som i seg selv er et lovbrudd.

Arbeidstagere som ønsker å innføre kontrolltiltak i virksomheten, plikter å drøfte disse med tillitsvalgte slik at man får et overblikk over effekt, varighet og konsekvenser av tiltaket. Etter slike drøftinger skal det signeres protokoller, vedlagt nødvendige risikoanalyser.

Iris Frohe etterlyste disse protokollene ved flere anledninger, men fikk de aldri fremlagt. På tross av kommunens manglende forståelse av lovverket, ble det ikke gjort en innsats for å skaffe slik informasjon.

I stedet ble sykepleier Iris Frohe sagt opp fra sin stilling, da hun nektet å etterkomme pålegg fra arbeidsgiver.

Det er vår oppfatning at oppsigelsen er ugyldig, da kommunen ikke har fulgt lovens krav.

Det må gjøres en skikkelig vurdering rundt innføring av kontrolltiltak, diskriminering på arbeidsplassen, hvorvidt det var et reelt tilbud om omplassering og den forskjellige praksisen innad i Hamar kommune. Det er besynderlig at det var strengere tiltak på legevakta enn ved sengeposter på innlandet sykehus. Sengeposter hvor det var betydelig sykere pasienter.

Saken har gått en runde i tingretten hvor kommunen ble frikjent, og Iris Frohe idømt kommunens saksomkostninger. Det er svært uvanlig at motparten idømmes saksomkostninger i slike saker. Det blir nærmest umulig for vanlige mennesker og få prøvet sine saker i retten når den økonomiske risikoen er så stor.

En anke til lagmannsretten vil medføre betydelig økonomisk risiko for Iris Frohe og hennes familie. Samtidig er det viktig at slike prinsipielt viktige saker blir behandlet i rettssystemet. Norge har en offentlig forvaltning av en størrelse som burde være i stand til å sikre god informasjonsflyt fra stat til kommune, samt gjennomføring av tiltak i krisesituasjoner.

Korona pandemien avdekket store svakheter i offentlig forvaltning, og på tross av god og riktig informasjon fra Helsedirektoratet var ikke Hamar kommune i stand til å gjennomføre nødvendige tiltak i henhold til lovens krav. I stedet ga de en dedikert og pliktoppfyllende kollega avskjedigelse på helt feil grunnlag.

Denne saken er meget viktig da den vil være med å danne rettsgrunnlag for lignende saker, men vil også fungere som en pekefinger til kommuner som ikke har nødvendig kompetanse til å forholde seg til ansattes viktigste verktøy- Arbeidsmiljøloven!

Kostnadene i første rettsrunde kom opp i nærmere 450000,-. Det er anket i spørsmålet om kommunens saksomkostninger, slik at denne regningen er ubetalt.

Det er anslått at ankesaken vil koste 300000,- for begge parter. De totale utgiftene vil da være på 750000,-.

Norsk Hjelpefond har så langt samlet inn 381.890,- via spleis og 105.000,- i private donasjoner direkte til foreningen.

Totalt er det samlet inn 486.890,- minus gebyr til vipps.

Norsk Hjelpefond har totalt 113.000,- igjen av oppsparte midler og midler vi har satt av til saken.

For at Iris Frohe skal ta denne saken er vi avhengig av å samle inn ytterligere 250.000,- for å sikre at Iris Frohe og hennes familie ikke blir sittende igjen med en stor gjeld.

Jeg vil be dere alle om å dele saken med venner og kjente og bidra til at vi klarer å samle inn nok midler til dette.

Takk til alle som vil støtte Iris Frohe sin sak!

Vennlig hilsen

Rune Hansen

Norsk Hjelpefond

Sykepleier fikk oppsigelse da hun etterlyste lovlighet og dokumentasjon på kontrolltiltak

107 300 kroner innsamlet

322 givere
Avsluttet 31.10.2023
42% av 250 000 kr
NORSK HJELPEFOND mottar pengene
Avsluttet
Del innsamlingen
Facebook
Twitter
Plakat
Lagre bildet på telefonen din og last bildet opp på Instagram som et vanlig innlegg eller i story.
Skriv ut en plakat og heng den opp i ditt nabolag eller legg den i naboenes postkasse.
Skriv ut QR-koden og vis den frem til potensielle givere slik at det blir enklere for dem å gi.
NORSK HJELPEFOND er ansvarlig for innholdet i denne innsamlingen og for at pengene går til angitt formål. Mistanke om brudd på våre vilkår? Rapporter den til oss.

Se hva andre spleiser på 🙌

Tenker du på å lage en spleis til noe du brenner for? Vi har samlet et knippe inspirerende spleiser!
Se flere spleiser vi heier på

Uuups! Du bruker en utdatert nettleser.

Med nettleseren du nå bruker vil spleis.no ikke kunne brukes skikkelig. Men fortvil ikke! Du har flere muligheter;

  1. Bytt til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome
  2. Fortsett på mobiltelefonen, bare skriv inn adressen:
  3. Lukk denne boksen, og fortsett på eget ansvar

×